סמינר המשך לבוגרי/ות המעשה הטיפולי ירושלים

קורס המשך למעשה הטיפולי  בירושלים 2023-2024

על קפאון נפשי או היתקעות באיזורי השלילה – האם ואיך ניתן להיחלץ או לשוב לתנועת החיים

 בקורס נחקור יחד את המתח הקבוע המתקיים בנפש בין השתנות  לבין אי שינוי.
המטופל מגיע לטיפול, כשהוא מבקש להשתנות,  להחלים ולצמוח,  אך עם הזמן מתגלה  כי אל מול רצון מודע זה,  פועלים בתוכו כוחות רבי עוצמה שעוצרים תנועה, ומשמרים בנוקשות ובנואשות את האישיות כפי שהיא, שבויה בדרך בה היא מתקיימת גם כשיש בה סבל רב או צימצום של החיים.
בסמסטר הראשון תלמד רבקה וייס ובמהלך הלמידה נקרא מכתביהם של גרין, ביון גרוטשטיין ובטי ג’וזף. כותבים אלו מציעים מבטים מעמיקים וייחודיים  על הדינמיקה הנפשית העומדת בבסיס אי היכולת, הסירוב והאימה מהשתנות. נתבונן יחד בחשיבה של כותבים אלו על הנוכחות הטיפולית הנדרשת במצבי נפש אלו, זו הנושאת עימה את התקווה לשיבתה של תנועת החיים.

בשלושת השיעורים הראשונים של הסימסטר השני נוסיף ונלמד עם מירי קרחי על חשיבתו של גרוטשטיין. כמו כן נקרא מתוך ספרו של אייגן “תחושת מוות נפשי” אשר בדומה לגרוטשטיין מחפש את הדרך לתנועה נפשית. על פי תפיסתו תנאי הכרחי לתנועה נפשית היא אובדן צורה, אובדן העצמי. יתכן ונוכל להוסיף גם את ויניקוט לדיון.

בשלושת השיעורים האחרונים של סימסטר ב’ תמשיך ותלמד נאוה יופה ינקילביץ’ את חשיבתם של פרויד, גרין, גרוטשטיין  ופונטאליס. השיעורים יתמקדו באזורי השלילה והטרנפרנס השלילי מאזורי נפש פגועים.

הקורס יתקיים בימי ראשון השניים והרביעיים בכל חודש, בין 20:00 ל 21:30 בבית החברה הפסיכואנליטית.

עלותו של הקורס: 1800 ש”ח
להרשמה והתשלום לחץ כאן

תאריכי השיעורים:
סימסטר א’: 22.10.23, 12.11.23, 26.11.23, 10.12.23, 24.12.23, 14.1.24, 28.1.24
סימסטר ב’:  10.3.24, 31.3.24, 7.4.24, 19.5.24, 26.5.24, 9.6.24