היסטוריה

החברה הפסיכואנליטית בישראל היא מהאגודות המדעיות הוותיקות ביותר הפועלות בארץ. היא נוסדה בספטמבר 1933 על ידי מכס אייטינגון זמן קצר לאחר הגירתו לארץ בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. בעת ייסודה מנתה החברה ארבעה חברים נוספים:  משה וולף, אנה סמילנסקי, איליה שליט, וואלטר קלוגה. ב- 1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית.בעת הגעתו ארצה כבר זכה אייטינגון למעמד מיוחד בקהילה הפסיכואנליטית הבינלאומית, שמנתה באותן שנים כ-500 חברים. הוא החל את דרכו כמתמחה אצל בלוילר, מנהל בית החולים הפסיכיאטרי בורגהולצלי שליד ציריך, ובהיותו בן עשרים ושש הצטרף לחוג תלמידיו הקרוב של פרויד. בטרם חבר לעמיתו הברלינאי קרל אברהם, שהה אייטינגון שבועות אחדים בווינה וזכה להיות ראשון האנליטיקאים שעברו אנליזה לימודית אצל פרויד.

בשנת 1920 ייסד את המרפאה הפסיכואנליטית הראשונה מסוגה בברלין. בשנות שהותו בברלין פיתח אייטינגון את מודל ההכשרה האנליטי המקובל עד היום במרבית המכונים הפסיכואנליטים: לימודים תיאורטיים המתקיימים על פני מספר שנים, שבמהלכם המתמחה נמצא באנליזה אישית ועושה אנליזות תחת הדרכה. גם לאחר התפטרותו הכפויה מהנהלת המכון הפסיכואנליטי של ברלין המשיך אייטינגון למלא שורה של תפקידי מפתח בהתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית ונחשב לאיש סודם של פרויד ובתו. החברה הפסיכואנליטית הפלשתינאית, כפי שכונתה אז, מנתה בעת הקמתה חמישה חברים: מכס אייטינגון, משה וולף, אנה סמילנסקי, איליה שליט, וואלטר קלוגה. היא התקבלה מייד לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית.

המכון הפסיכואנליטי שהוקם ומומן מכספו של אייטינגון נפתח ב-13 באוקטובר 1934 והופקד על הכשרתם של פסיכואנליטיקאים. במשך עשרות שנים פעלה במכון גם מרפאה שהציעה טיפולים אנליטיים בתעריפים מוזלים. בשנים המעצבות של מערכות הסעד, הרווחה ובריאות הנפש של המדינה היווה המכון כתובת להכשרה ולייעוץ עבור רופאים פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ומחנכים. בשלושים השנים הראשונות לפעילותה אופיינה החברה הפסיכואנליטית בנאמנות למסורת הפסיכואנליטית המרכז אירופית. אולם החל משנות השישים החלה ההכשרה הפסיכואנליטית במכון לספוג השפעות מגוונות מהפסיכואנליזה הבריטית, האמריקאית והצרפתית.

ב-1977 התקיים בירושלים הקונגרס הפסיכואנליטי הראשון שהתקיים אי פעם מחוץ לאירופה, ובאותה שנה חנכה האוניברסיטה העברית את הקתדרה לפסיכואנליזה ע”ש פרויד, הפועלת מאז בשיתוף עם החברה הפסיכואנליטית. מאז הוקם לפני 75 שנה ועד היום, מוכר המכון הפסיכואנליטי ע”ש אייטינגון בקהילה הפסיכואנליטית הבינלאומית כאחד ממכוני ההכשרה המעולים ביותר. נוכחותם של פסיכואנליטיקאים ישראלים בולטת ומבוקשת בכנסים בינלאומיים, בפרסומים מדעיים, משנת 2003 כחברים קבועים בכנס השנתי של האנליטיקאים דוברי צרפתית, ובהקמה וטיפוח של חברות פסיכואנליטיות חדשות ברחבי העולם. אחדים מהם ממלאים תפקידי מפתח במערכת בריאות הנפש ובאקדמיה, כמו גם בארגונים פסיכואנליטיים בינלאומיים.