כהן, ד”ר חזי

נולד בשנת 1932 בגרמניה

עלה לארץ בשנת 1938

כיהן כיו”ר החברה, גזבר החברה, חבר בוועדת אתיקה, חבר בוועדת הוראה.

נפטר ב2021 בתל אביב.

דברים לזכרו של חזי כהן