יארוס, ד”ר אריה

נולד בהר-טוב ב 1923
נפטר בירושלים 1975

דף מידע לזכרו
במסגרת הקרן למחקר ופיתוח על שמו
בשיתוף העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
ד”ר אריה ירוס היה הצעיר בין דור הפסיכיאטרים אשר הניחו את יסודותיה של הפסיכיאטריה המודרנית במדינת ישראל. עם דור זה פעל רבות להקים את הגשר המקצועי בין המסורת הפסיכיאטרית של אירופה וזו אשר התפתחה בימינו בארצות המערב ובישראל. הוא נבחר כיושב ראש הראשון של החברה הפסיכיאטרית הישראלית אשר אורגנה מחדש ב-1966.

אריה ירוס נולד בישוב החקלאי הר-טוב. אביו היה בין ראשוני הרופאים אשר השתקעו בפלסטינה. אריה ירוס התחנך בבתי ספר בתל אביב, סיים את גימנסיה ‘הרצליה’ והתחיל את לימודיו הרפואיים באוניברסיטה האמריקאית בבירות ב- 1944, המשיך בלוזן שבשוויצריה, וסיים את לימודיו הרפואיים ב-1951 במחזור הראשון של בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית וביה”ח הדסה

במשך שנתיים, בתקופת מלחמת השחרור, שירת בצה”ל ולאחר עבודה של שנתיים בביה”ח הדסה התחיל את התמחותו בפסיכיאטריה בביה”ח ‘טלביה’ והמשיך התמחות בתחום הפסיכיאטריה של הילד בתחנה להדרכת הילד ע”ש לאסקר

ב-1962 הצטרף ד”ר ירוס לד”ר ישעיהו באומץ ז”ל, הפסיכיאטר המחוזי לירושלים ודרום הארץ וסייע לו בעבודת הפיתוח, בביסוס מעון המעבר בתלפיות, במרכזים לטיפול בילד ובנוער, בבעיות תחיקה, בפיקוח ותיאום של בתי החולים הפסיכיאטריים ובארגון קהילתי

ב-1964 התמנה ד”ר ירוס לפסיכיאטר מחוזי של ירושלים והדרום, הוסיף תפקידים קהילתיים-משולבים למכביר על מנת ליצור במחוז דגם ראשוני של מרכזי בריאות הנפש בארץ. דגם זה כלל את המרכז הראשון בארץ לטיפול יום בילדים עם אוטיזם – “המרכז למען הילד”, ושירותים כפריים תת- איזוריים אשר התפתחו כמרכזי בריאות נפש כוללניים. מערכות השירותים לבריאות הנפש בירושלים טופחו בהדרכתו, תוגברו, והוכנו לטיפול מיידי במשברים. התקדמות זו אפשרה את הבסיס להקמת שירותי טלפון לעזרה ראשונה נפשית – ער”ן. בתקופת מלחמת יום כיפור התאימו שירותים אלו לצרכים מיידיים ולפניית שירותי הג”א ומשרד הביטחון. במערכת שירותים זו השתמשו המתכננים כדגם למרכזי בריאות הנפש בכל הארץ

חייו הציבוריים של ד”ר אריה ירוס אופיינו והצטיינו במסירות, הומאניות ואומץ לב. הוא עסק בקביעות בסטנדרטים ובדרכי ביצוע להשתנות פסיכיאטרית והיה פעיל בין היתר בהשתלמות פסיכו-אנליטית. הוא היה חבר במועצה המדעית של הסתדרות הרופאים ובועדה האתית שלה, כמו כן התמסר להדרכה של עובדים סוציאליים, רופאי ילדים, פסיכולוגים, ואנשי מקצועות אחרים המטפלים באדם. בראש מעייניו עמדה הדאגה לזכויותיו של המטופל, במיוחד כאשר היה מדובר בקשר עם בתי המשפט ושירותי המבחן.

ד”ר ירוס כתב רבות על נושאים הקשורים בשירות לקהילה והיה בין עורכי הספר (באנגלית) על ילדים ומשפחות בישראל. הוא ייצג את ישראל בפדרציה העולמית לבריאות הנפש של האו”ם – W.F.M.H ובכינוסים בארץ ומחוצה לה

עם מותו, המשפחה וחבריו לעבודה הוציאו ספר ראשון בארץ בנושא פסיכיאטריה סוציאלית, קהילתית וחוקתית בישראל, שכולל אוסף ממאמריו, המשקפים את רוחב מבטו, נסיונו ותרומתו לפסיכיאטריה בארץ, ואת עומק מחשבתו
.ומקוריותו בנושאים אלו

.התחנה לבריאות הנפש בדרום ירושלים נקראת על שמו

פסיכיאטריה קהילתית בישראל
(קובץ זכרון לד”ר אריה ירוס) / חברי המערכת ל. מילר, ח. פולק, ח. ברמן

:מטרת הקרן
נושא הטיפול הקהילתי וזכויות האדם היו נושאים חשובים בעיני ד”ר אריה ירוס. לכן, החליטה המשפחה להקים קרן מענקים על שמו, שמטרתה לעודד עבודה ומחקר קהילתיים ומעורבות חברתית, בהתאם לרוח פעילותו

שימש בפסיכיאטר הראשי בירושלים