תהליך הקבלה

..
כדי להתקבל להכשרה במכון יש לעבור תהליך קבלה שאלה תנאיו:

 

  1. יכולים להגיש את מועמדותם בעלי רישיון מוכר בישראל מהמקצועות הבאים:
   פסיכיאטרים לאחר שלב ב’, פסיכולוגים מומחים בעלי היתר לקיים פסיכותרפיה עם מטופלים מבוגרים, עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי, מטפלים באמצעות אמנויות בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר ע”י המל”ג.
  1. דרישות בעת הפניה:
  • ניסיון של 5 שנים, לפחות, בפסיכותרפיה דינאמית תחת הדרכה (לאחר תואר M.A. במקצוע טיפולי או הסטאז’ ברפואה). הניסיון צריך לכלול א. עבודה פרטנית עם מבוגרים, ב. טיפולים ארוכי טווח (שנתיים לפחות) ג. ניסיון בטיפולים אינטנסיביים של יותר מפעם בשבוע תחת הדרכה.
  • התנסות של לפחות שנה בעבודה במסגרת שמחזיקה ומטפלת בפתולוגיות קשות ומגוונות (כולל פסיכוזות, גבוליים וכד’) במסגרת הכוללת ישיבות צוות רב מקצועיות, דיונים במקרים, סמינרים.
  • הדרכות אישיות וקבוצתיות ב – 10 שנים האחרונות.
  • גילוי עניין והשקעה בחשיבה פסיכואנליטית. סקרנות שיכולה להתבטא בלמידה והשתלמות  בנושאים פסיכואנליטיים תאורטיים וכן השתתפות בהדרכות קבוצתיות או סמינרים קליניים במשך שנים בהיקף של לפחות 3 שנות לימוד. הלימודים יכולים להיערך במסגרת אחת מרוכזת (כמו למשל תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית) או במסגרות שונות ומצטברות.
  • על המועמד להתנסות באנליזה אישית של לפחות 3 פעמים בשבוע, במשך שנה עד מועד ההרשמה למכון, או שנתיים לפחות בעשר השנים האחרונות. דרישה זו נשענת על התפיסה בדבר חשיבות ההיכרות דרך התנסות אישית עם הפסיכואנליזה כשיטת טיפול.

3. מועד ההרשמה

מתחילת שנת הלימודים במכון ניתן להירשם לשנה שלאחריה. המועד האחרון לרישום הנו 31.1.24 כולל.
מתוך שאיפה לעמוד בלוחות הזמנים ועם זאת לעשות התאמה למציאות שנוצרה באירועי ה-7 באוקטובר,  נאפשר בנסיבות מסוימות לדחות את ההרשמה.
ניתן להגיש  בקשה לדחיית מועד ההרשמה עד לתאריך 18.1.24 למייל mayakomar8@gmail.com

4. הגשת מסמכים

המסמכים הנדרשים הם:

• קורות חיים אישיים ומפורטים.
– היקף: לא יותר מ-4 עמודים מודפסים ברווח כפול, בגודל אות (פונט) 11 לפחות. הכוונה אינה ל-curriculum vitae אלא לסיפור אישי היכול לכלול את ההיבט המקצועי.
• תמונה
טופס “הרשמה לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה“.
• העתקי תעודות (כל התארים האקדמיים וכן תעודות של בית ספר לפסיכותרפיה או לימודי תעודה אחרים; ובנוסף, לפסיכולוגים: רישום בפנקס הפסיכולוגים; תעודת מומחיות  בפסיכולוגיה; לפסיכיאטרים: תעודה על סיום שלב או תעודת מומחיות).

את המסמכים הנ”ל יש לסרוק לקובץ אחד בלבד, ולהעביר את הקובץ דרך אתר החברה המאובטח, בקישור הבא:

להעברת המסמכים – לחץ כאן

∗ הפנייה וכל חומר שישלח אלינו מובטחים בסודיות.

5. דמי הרשמה

דמי ההרשמה הם 1300 ש”ח (לינק לתשלום). לאחר התשלום, יש להדפיס את הקבלה ולשלוח אלינו בצירוף המסמכים שצוינו. הסכום כולל דמי טיפול ותשלום עבור ראיונות הקבלה.

6. ראיונות אישיים

השלב הבא, לאחר קליטת מסמכי ההרשמה, הינו ראיונות אישיים. המועמד יקבל מכתב ובו השמות ומספרי הטלפון של 2 מראיינים, איתם עליו ליצור קשר לקביעת הראיונות.

7. חוות דעת מדריכים

בטופס ההרשמה כלול סעיף המתייחס להדרכות ובו בקשת רשות לפנות למדריכים על מנת לקבל את חוות דעתם לפי שיקולי ועדת הקבלה. הפניה למדריכים נעשית ישירות ע”י הוועדה. חוות הדעת נלקחות בחשבון בדיון על המועמדות של הפונה יחד עם הראיונות והחומר הכתוב שהגיש.

8. דיון בוועדה והחלטה

השלב הבא לאחר הראיונות האישיים וקבלת חוות הדעת מהמדריכים הינו דיון בפניית המועמד בוועדת הקבלה. החלטת הוועדה תישלח למועמד בדואר אלקטרוני בתחילת חודש יולי.

9. פניות חוזרות

פונה שנידחה יכול לחזור ולהירשם להכשרה הפסיכואנליטית. זמן המינימום בין פנייה לפנייה הינו שנה וחצי ממועד קבלת מכתב התשובה מוועדת הקבלה. כלל זה מיועד להבטיח פרק זמן של עיבוד והתפתחות שמתוכו תיעשה הפנייה החוזרת. מספר הפניות החוזרות אינו מוגבל, כמו גם גיל הפונים.
הליך הקבלה לכל אורכו הינו סודי וחסוי. דיוני הוועדה חסויים בפני חברי החברה הפסיכואנליטית ובפני כל אדם אחר . החומר ייחשף רק לנוגעים ישירות ובאופן ענייני להליך הקבלה. דיוני הוועדה בכל מועמד פרטניים, אך ההחלטה לוקחת בחשבון גם גורם יחסי-השוואתי. החלטת הוועדה לאחר הדיונים הינה סופית ומוחלטת ואינה ניתנת לערעור. כמו כן ולאור ניסיון העבר הוחלט כי הוועדה לא תיתן למועמדים משוב כלשהוא למעט ההחלטה בעניינם.

*  לכל שאלה או בקשת עזרה,  ניתן לפנות למייל   IPS@psychoanalysis.org.il