תהליך הקבלה

כדי להתקבל להכשרה במכון יש לעבור תהליך קבלה שאלה תנאיה:

1. יכולים להגיש את מועמדותם בעלי המקצועות הבאים:
פסיכיאטרים לאחר שלב ב’, פסיכולוגים מומחים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר.

2. דרישות בעת הפניה:

  1. ניסיון של 7 שנים, לפחות,  בפסיכותרפיה דינאמית תחת הדרכה (לאחר תואר M.A. או הסטאז’ ברפואה). הניסיון צריך לכלול א. עבודה גם עם מבוגרים, ב. טיפולים ארוכי טווח (שנתיים לפחות) ג. ניסיון בטיפולים אינטנסיביים של יותר מפעם בשבוע ד. הדרכה פרטנית מתמשכת.
  2. התנסות של לפחות שנה בעבודה במסגרת שמחזיקה ומטפלת בפתולוגיות קשות ומגוונות (כולל פסיכוזות, גבוליים וכד’) במסגרת הכוללת ישיבות צוות רב מקצועיות, דיונים במקרים, סמינרים והדרכות אישיות וקבוצתיות.
  3. גילוי עניין והשקעה בחשיבה פסיכואנליטית. סקרנות שיכולה להתבטא בלמידה והשתלמות  בנושאים פסיכואנליטיים תאורטיים וכן השתתפות בהדרכות קבוצתיות או סמינרים קליניים במשך שנים (בהיקף של לפחות 3 שנות לימוד. הלימודים יכולים להיערך במסגרת אחת מרוכזת (כמו למשל תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית) או במסגרות שונות ומצטברות.
  4. על המועמד להיות בעל התנסות באנליזה אישית: דרישה זו נשענת על התפיסה בדבר חשיבות ההיכרות דרך התנסות אישית עם הפסיכואנליזה כשיטת טיפול. על כן, נדרש מהפונה בעת ההרשמה למכון, להיות באנליזה אישית של לפחות 3 פעמים בשבוע, במשך שנה עד מועד ההרשמה למכון, או שנתיים אי פעם בעבר.

3. מועד ההרשמה
מתחילת שנת הלימודים במכון ניתן להירשם לשנה שאחריה. המועד האחרון לרישום הנו 5 בפברואר.

4. הגשת מסמכים
הפנייה וכל חומר שישלח אלינו מובטחים בסודיות. המסמכים הנדרשים הם:

  1. קורות חיים אישיים ומפורטים.
    היקף: לא יותר מ-4 עמודים מודפסים ברווח כפול, בגודל אות (פונט) 11 לפחות. הכוונה אינה ל-curriculum vitae אלא לסיפור אישי היכול לכלול את ההיבט המקצועי.
  2. תמונות (חמש תמונות פספורט).
  3. טופס “הרשמה לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה“.
  4. העתקי תעודות (כל התארים האקדמיים וכן תעודות של בית ספר לפסיכותרפיה או לימודי תעודה אחרים; ובנוסף, לפסיכולוגים: רישום בפנקס הפסיכולוגים; תעודת מומחיות בפסיכולוגיה; לפסיכיאטרים: תעודה על סיום שלב או תעודת מומחיות).

כל אחד מהמסמכים הנ”ל יש להגיש ב-4 העתקים.

5. דמי הרשמה
דמי ההרשמה הם 1300 ש”ח (לינק לתשלום). לאחר התשלום, יש להדפיס את הקבלה ולשלוח אלינו בצירוף המסמכים שצוינו. הסכום כולל דמי טיפול ותשלום עבור ראיונות הקבלה.

6. ראיונות אישיים
השלב הבא, לאחר קליטת מסמכי ההרשמה, הינו ראיונות אישיים. המועמד יקבל מכתב ובו השמות ומספרי הטלפון של 2 מראיינים, איתם עליו ליצור קשר לקביעת הראיונות.

7. חוות דעת מדריכים
בטופס ההרשמה כלול סעיף המתייחס להדרכות ובו בקשת רשות לפנות למדריכים על מנת לקבל את חוות דעתם לפי שיקולי ועדת הקבלה. הפניה למדריכים נעשית ישירות ע”י הוועדה. חוות הדעת נלקחות בחשבון בדיון על המועמדות של הפונה יחד עם הראיונות והחומר הכתוב שהגיש.

8. דיון בוועדה והחלטה
השלב הבא לאחר הראיונות האישיים וקבלת חוות הדעת מהמדריכים הינו דיון בפניית המועמד בוועדת הקבלה. החלטת הוועדה תישלח למועמד בדואר אלקטרוני בתחילת חודש יולי.

9. פניות חוזרות
פונה שנידחה יכול לחזור ולהירשם להכשרה הפסיכואנליטית. זמן המינימום בין פנייה לפנייה הינו שנה וחצי ממועד קבלת מכתב התשובה מוועדת הקבלה. כלל זה מיועד להבטיח פרק זמן של עיבוד והתפתחות שמתוכו תיעשה הפנייה החוזרת. מספר הפניות החוזרות אינו מוגבל, כמו גם גיל הפונים.

הליך הקבלה לכל אורכו הינו סודי וחסוי. דיוני הוועדה חסויים בפני חברי החברה הפסיכואנליטית ובפני כל אדם אחר . החומר ייחשף רק לנוגעים ישירות ובאופן ענייני להליך הקבלה. אם למי מחברי הוועדה יש הכרות מוקדמת כלשהיא עם המועמד , הוא יהיה מנוע מלהשתתף בדיון אודותיו.
דיוני הוועדה בכל מועמד פרטניים, אך ההחלטה לוקחת בחשבון גם גורם יחסי-השוואתי.
החלטת הוועדה לאחר הדיונים הינה סופית ומוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
כמו כן ולאור ניסיון העבר הוחלט כי הוועדה לא תיתן למועמדים משוב כלשהוא למעט ההחלטה בעניינם.

 

את המסמכים ניתן למסור ידנית או ע”י שליח לחברה הפסיכואנליטית בישראל,

קרליבך 23 קומה א’ תל אביב,

וזאת בתיאום טלפוני מראש לטלפון 03-7901868

או לשלוח אל:

החברה הפסיכואנליטית בישראל
ת”ד 4356 ירושלים, מיקוד 9104202
טל: 02-5635175
טל’/פקס: 02-5617576

דילוג לתוכן