שכר לימוד

המתמחים משלמים שכר לימוד למכון עד לסיום ההכשרה: בחמש שנות הלימודים הראשונות שכר לימוד מלא, ולאחריהן שכר לימוד מופחת (כ- 50%).
שכר הלימוד הנוכחי (שנה”ל 2021-2020) הנו 5500 ש”ח לשנה. למתמחה בכיר לאחר חמש שנות לימוד שכר הלימוד הנוכחי הנו 2900 ש”ח.
החברה הפסיכואנליטית מציעה למתמחים הלוואות בתנאים נוחים כדי לסייע במימון הוצאות ההכשרה.

דילוג לתוכן