שכר לימוד

 

 

המתמחים משלמים שכר לימוד למכון עד לסיום ההכשרה: בחמש שנות הלימודים הראשונות שכר לימוד מלא, ולאחריהן שכר לימוד מופחת (כ- 50%).

שכר הלימוד  הנו 5500 ש”ח לשנה. למתמחה בכיר לאחר חמש שנות לימוד שכר הלימוד  הנו 2900 ש”ח.

החברה הפסיכואנליטית מציעה למתמחים הלוואות בתנאים נוחים כדי לסייע במימון הוצאות ההכשרה.

..