פתח דבר

..

החברה הפסיכואנליטית בישראל היא עמותה רשומה ואגודה מדעית המסונפת לאגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית. יעדיה הם: “טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה מייסודו של פרויד, כתיאוריה ושיטת טיפול בכל תחומי יישומה; הגנה על זכויות חברי החברה” (מתוך תקנון החברה).

החברה הפסיכואנליטית בישראל מקיימת את המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע”ש מקס אייטינגון. המכון הוא הזרוע הלימודית העיקרית של החברה, וייעודו ותפקידו העיקרי הוא הכשרה בפסיכואנליזה.

החברה בוחרת ועדת קבלה, המטפלת בפניות להתמחות בפסיכואנליזה במסגרת המכון, והיא המופקדת על תהליכי הקבלה. הלומדים במסגרת המכון הם בדרך-כלל מומחים במקצועות השונים של בריאות הנפש החפצים להתמחות בפסיכואנליזה.

החברה בוחרת ועדת הוראה, המופקדת על ההוראה וההכשרה של המתמחים בפסיכואנליזה מהרגע שהם מתקבלים כמתמחים ועד לסיום הכשרתם. הלימודים מתנהלים על-פי נוהל ועדת ההוראה ומסמך דרישות ההכשרה, במסגרת המכון. פעילותה השוטפת של הוועדה מתבצעת במספר תת-ועדות תחומיות, המתארגנות בהתאם לצרכים, כגון: תת ועדת קוריקולום,  תת ועדה למינוי ועדות קריאה, תת ועדה לפסיכואנליזה של הילד.

החברה ממנה חברים מתוכה לתפקיד אנליטיקאים מנחים הרשאים לעסוק במתן טיפול פסיכואנליטי למתמחים, ובהדרכה על הפסיכואנליזות הנעשות על-ידי המתמחים במסגרת הכשרתם.

 

ההכשרה הפסיכואנליטית

תהליך הקבלה