מבנה ההכשרה

 

ההכשרה מורכבת מפסיכואנליזה אישית, שלוש אנליזות בהדרכה פרטנית ולימודים שבועיים במשך לפחות חמש שנים של סמינרים עיוניים, סמינרים קליניים-טכניים, וסדנאות סביב נושאים נבחרים.

רוחה של ההכשרה מבוססת על שני יסודות מהותיים:

  • תכנית הכשרה מובנית ומחייבת המתעדכנת עם השנים
  • המסע האישי של המתמחה אל היותו פסיכואנליטיקאי וחבר בחברה הפסיכואנליטית. המתמחה הוא שותף בוגר ואחראי לדרך שהוא עושה כדי להכשיר עצמו כפסיכואנליטיקאי.

 אנליזה אישית

התנסות באנליזה אישית היא הן תנאי מוקדם למי שמעוניין לפנות להכשרה פסיכואנליטית במכון, והן חלק מההכשרה הפסיכואנליטית.  האנליזה האישית המלווה את ההתנסות של המתמחה לאורך לימודיו היא נדבך חשוב בהכשרה.

  1. החל מתחילת ההכשרה המעשית – ראשיתה של האנליזה המודרכת הראשונה – חייב המתמחה להיות באנליזה של 4 פעמים בשבוע.
  2. האנליזה תימשך לפחות 500 שעות במקביל לאנליזות המודרכות
  3. האנליזה במשך ההכשרה תהיה אצל אנליטיקאי מנחה (למעט מקרים חריגים ע”פ שיקול דעת של ועדת ההוראה).


ההכשרה המעשית

  1. במסגרת ההכשרה יערוך המתמחה אנליזה מודרכת בשלושה מטופלים (אנליזה אחת של ילד או מתבגר תיחשב במניין שלושת המקרים).
  2. מתמחים במסלול ההכשרה המשולב (פסיכואנליזה של המבוגר ושל הילד והמתבגר) יערכו טיפול פסיכואנליטי בשני ילדים מקבוצות גיל שונות, בנוסף לשני טיפולים במבוגרים.
  3. מתמחה יוכל להתחיל בעריכת האנליזה הראשונה בראשית השנה השנייה ללימודים.
  4. על כל אנליזה תינתן שעת הדרכה שבועית על ידי אנליטיקאי מנחה.

 

תכנית הלימודים