תוכנית הלימודים

..
..
תכנית הלימודים היא תכנית מובנית ברובה, המורכבת מסמינרים על פי ההתפתחות של החשיבה הפסיכואנליטית. התכנית מורכבת מ- 10 סמסטרים על פני 5 שנים.
התכנית כוללת לפחות  22 סמינרים תיאורטיים, 8 סמינרים קליניים, שתי סדנאות על אתיקה ושתי סדנאות לבחירה.
מתמחים המעוניינים לסיים גם את מסלול ההכשרה המשולב (אנליזה של מבוגר ואנליזה של הילד והמתבגר) יצטרכו ללמוד סמינרים נוספים.  דרישות המסלול המשולב מפורטות בנפרד.
..
פירוט הסמינרים
בחמש שנות הלימודים נלמדים סמינרים העוסקים בתיאוריות של פרויד ובני זמנו (מספר סמינרים), מלאני קליין וממשיכיה, ויניקוט, ביון, קוהוט, בתיאוריה ההתייחסותית / אינטרסובייקטיבית, ובפסיכואנליזה הצרפתית. בנוסף כוללת התכנית  סמינרים קבועים על מושגי יסוד בפסיכואנליזה, התיאוריה של הטכניקה, מצבים מנטליים ראשוניים, החלום, פסיכוזה, וכן סמינרים לבחירה בשנים הרביעית והחמישית על הוגים שאינם כלולים בתכנית הקבועה ועל נושאים נוספים.
..
החל משנת הלימודים השנייה מתקיים בכל סמסטר סמינר קליני אחד.
..
לאורך חמש שנות הלימודים מתקיימים מפגשים של כל שנתון במסגרת “התהוות הפסיכואנליטיקאי”, ובמהלך השנים שתי סדנאות על אתיקה.
..
בנוסף, מוצעות כל שנה סדנאות בנושאים שונים על פי הצעות המורים, שיכולים להשתתף בהן מתמחים מכל השנתונים, על פי בחירתם.
..
סמינרים נוספים מוצעים במסגרת המסלול המשולב (פסיכואנליזה של המבוגר ושל הילד והמתבגר), אשר גם מתמחים שאינם במסלול יכולים להשתתף בחלקם.
..
 ..
פעילויות אקדמיות נוספות
מצופה מהמתמחים להשתתף גם בהרצאות מדעיות של החברה, ב”יום החברה” המתקיים פעם בשנה ומוקדש להתכנסות ודיון בנושא שנבחר, ובערבי סיום ההכשרה של מתמחים הכוללים הצגות מקרה.

 

 

 

מיקום, מועד, ושעות הלימודים

מסלול ההכשרה המשולב – פסיכואנליזה של המבוגר ושל הילד והמתבגר