בלום, ד”ר קיליאן

בלום קיליאן ק. ד”ר לרפואה – (1890-1950)  Blu(h)m Kilian, K.
DPG:1934 CPI: 1934-1944, NYPS: 1944-1950
בלום התקבל ב-13.12.1932 כאורח, ומ-1934 כעמית שלא מן המנין בחברה הפסיכואנליטית הגרמנית
DPG). מה-7.7.1934 היה חבר ב חברה הפלסטינאית לפסיכואנליזה (CPI) ; חי ועבד בתל-אביב.
ב-1941 היגר בלום לניו-יורק, חברותו ב CPI נמשכה עד 1944, ומאז חבר בחברה הפסיכואנליטית של ניו יורק. הוא נפטר ב-1950 בניו יורק (Yearbook of psychoanalysis 6, 1950,5).
בעזרת תרומה מניו יורק, הוקמה על שמו לאחר פטירתו  ספריה פסיכואנליטית בתל-אביב.