אייכלר, ד”ר מירון

נולד בבלטימור ארה״ב ב 1929
נפטר בירושלים ב1981
עלה לארץ ב 1973

דברים לזכרו ע״י אורי לובנטל

קישור