אוברניק-ריינר, מרגרטה

נולדה בפראג ב 1892
עלתה לארץ ישראל ב 1920 
נפטרה ב (?) ב 1948
מרגרטה אוברניק-ריינר (1892-1948)
 
הגננת והמחנכת שמוצאה מפראג מרגרטה (גרטה ) אוברניק  הייתה מעורבת בצעירותה ברעיונות הציוניים, זאת עוד טרם היגרה לפלשתינה ב 1920 .
מרגרטה השתייכה למועדון הציוני של הנשים היהודיות הציוניות הצעירות בפראג  כמו גם ל״חוג ירובעל״, ג’ורנל  תנועת הנוער היהודי בווינה אשר זיגפריד ברנפלד הוציא ב1918/1919. 

בהיותה אוהדת האוריינטציה הפס’א בחינוך המתקדם של זיגפריד ברנפלד לימדה גרטה בווינה פסיכולוגיית ילדים  בפדגוגיום היהודי למורים ולמחנכים שברנפלד ייסד ב 1918 .  

בפלשתינה הייתה תברה בקבוצה הפסיכואנליטית  הראשונה אשר הקימו דוד אדר ודוריאן פייגנבאום ב1920.
קבוצה שהתפרקה כעבור שנים אחדות. מתקופה זו נבע מכתב מפלשתינה בו היא מתבטאת באשר למצבה/מעמדה של האישה בפלשתינה. 

היא חזרה לווינה, בה עבדה בראשית שנות ה30′ בתחנת ייעוץ והדרכה בחינוך לצעירים של החברה הפסא’ הווינאית (WPVׂׂ)  בהנהלתו של אוגוסט אייכהורן.
כאשר במאי 33′ נפתח סמינר ייעוץ חינוכי ,נתן אייכהורן את הרצאת המבוא וגרטה ריינר-אוברניק (כנראה נישאה בינתיים) את הרפראט הראשון אודות המקרה של נער סרסור בן 16. 
מהמרפאה שלה.
היא חזרה  שוב לפלשתינה , התיישבה בת’א  הצטרפה לחברה הפסיכואנליטית (CPI), היא נשאה הרצאות בשאלת החינוך המשותף, כמו גם  על בעיות מיניות.   נעשתה ב 1937 חברה שלא מהמניין .
החל מ 1941 נעלמה מרשימת החברים
 
כתבים: 
מכתב מפלשתינה 1920/1921  (גדמנית)
תוצאות ראשונות של תצפיות במקרה מהיעוץ החינוכי 1933 (גרמנית)
תצפיות בילד יחיד בתוך קבוצה והערך של בחינוך המשותף 1935 הרצאה באנגלית 
הבעיות המיניות של ילד פלשתיני 1937 הרצאה באנגלית בפני החברה בתל-אביב


 
Ein Brief aus Palästina. Der Jude 5, 1920/1921, 738-740 (13.11.2014)

Erste Beobachtungsergebnisse eines Falles aus der Erziehungsberatung. Z psa Päd 7 (3/4), 1933, 159-164

test-analytic observation of the individual child within the group and its value for collective education. Vortrag 1935

The sexual problems of the Palestinian child. Vortrag 4.6.1937, CPI Tel-Aviv
 
LITERATURE + LINKS

biografiA (28.7.2011)

Blumesberger, Susanne, und Rahel Rosa Neubauer: Die Frauen des jüdischen Prager Kreises. Kreative Netzwerke und Transaktionsfelder aus historisch-biografischer Perspektive. Projekt am Institut für Wissenschaft und Kunst der Universität Wien Endbericht Juli 2008 (29.7.2011)

Hoffer, Willy: Siegfried Bernfeld and “Jerubbaal”. Leo Baeck Institute Yearbook 10 (1), 1965, 150-167

Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der testanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002

Lappin, Eleonore: Der Jude 1916-1928. Tübingen 2000
PADD (22.1.2014)