news1

החברה הפסיכואנליטית בישראל שמחה להזמין
ליום העיון השני של מסלול הילדים.

 

”מפי עוללים” –  יחסי גומלין בין פסיכואנליזה של הילד וזו של המבוגר.

ביום שישי 14/12/18
 
סדר היום:
8:30 התכנסות.
8:45  ברכות:
סמדר שטיינבוק יו”ר החברה הפסיכואנליטית בישראל.
8:55 פתיחה:
מרגנית עופר :”מפי עוללים ויונקים יסדת עוז”.
יהושע (שוקי) דורבן: בין פיצול ליחסי גומלין – סקירה קצרה על הקשר המורכב בין אנליזה בתוך ינקות לאנליזה של ינקות.הרצאות:
9:30 רות ויינברג: הילד בן 30 – מחשבות על התפתחות והחזקת הילדי בטיפול במבוגרים.
10:15 דיון: יעל חנין.
10:30 דיון עם הקהל.
10:45 הפסקה.
11:15  שגית יצחקי-קדם: החופש לשחק, החופש לפרש. תנועה בין ‘שתי העמדות’ בטיפול בילדים ובמבוגרים.
12:00 דיון: ד”ר אביגיל גולומב.
12:15 דיון עם הקהל.
12:30 הוגו גולדיוק :  האם יש גיל לאדיפוס?
13:15 דיון: ג’ראר פולבר.
13:30 דיון עם הקהל וסיכום היום.

יום העיון יתקיים במשכנה החדש של החברה הפסיכואנליטית בישראל, ברח’ קרליבך 23 תל אביב. קומה א’
פירוט אפשרויות חנייה באזור

מחיר יום העיון 180 ₪.
חברים ומתמחים של החברה הפסיכואנליטית בישראל  – פטורים מתשלום. להרשמה ולתשלום:
לאחר התשלום תשלח אוטומטית קבלה במייל. הקבלה מהווה אישור על התשלום. לא ניתן להירשם במקום.

אודות המשתתפים: