שנתון 2022

 

רשימת הסמינרים שהשנתון למד:

בשנה א (2022-2021)

  1. נקודות מפנה בתולדות הפסיכואנליזה – פרופ’ עמנואל ברמן (פרטים)
  2. מושגי יסוד של הפסיכואנליזה – ליאורה גודר (פרטים)
  3. התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד – ד”ר יוסי טריאסט (פרטים)