שנתון 2021

רשימת הסמינרים שהשנתון למד:

בשנה א (2022-2021)

  1. התפתחות תפיסת הסובייקט אצל פרויד – ד”ר יוסי טריאסט (פרטים)
  2. מושגי יסוד של הפסיכואנליזה – ליאורה גודר (פרטים)
  3. ההיסטוריה של הפסיכואנליזה – ד”ר איתמר לוי (פרטים)
  4. כתבים טכניים קליניים של פרויד – ד”ר איתמר לוריא (פרטים)
  5. המעבר לפסיכואנליזה – חנה וקשטיין (פרטים)
  6. התפתחות מחשבת פרויד – המטא פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש (1914-1923) – פרופ’ שמואל ארליך (פרטים)

בשנה ב (2023-2022)

  1. מלאני קליין: מושגי יסוד – ד”ר מירב רוט  (פרטים)
  2. ביון האפיסטמולוגי: על הכלה, חלימה, פונקציית אלפא והתפתחות החשיבה – ד”ר אילן ברנט (פרטים)