שנתון 2019

סמינרים שהשנתון למד:

בשנה א (2020-2019)

 1. מושגי יסוד של הפסיכואנליזה – ליאורה גודר (פרטים)
 2. פרויד המוקדם: ראשית כינון הפסיכואנליזה ושנות ההתהוות הראשונות – ד”ר גיא אור (פרטים)
 3. שנדור פרנצי – אורנה וסרמן (פרטים)
 4. כתבים טכניים קליניים של פרויד – ד”ר איתמר לוריא (פרטים)
 5. לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה – חנה וקשטיין (פרטים)
 6. התפתחות מחשבת פרויד – המטא פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש (1914-1923) – פרופ’ שמואל ארליך (פרטים)

בשנה ב (2021-2020)

 1. מלאני קליין: מושגי יסוד- ד”ר מירב רוט (פרטים)
 2. ויניקוט האיש והתיאוריה: מבראשית – ד”ר נורית גרסטנהבר (פרטים)
 3. ממשיכי קליין – מיכל (מיכי) גוריון (פרטים)
 4. המהפכנות הפסיכואנליטית של ויניקוט: הגות של פרדוקסים – נוכחות קרובת חוויה – מיקי פטרן  (פרטים)

בשנה ג (2022-2021)

 1. חרדות מוקדמות והגנות אוטיסטיות: טסטין וממשיכיה – אודי וולפה (פרטים)
 2. קריאה בכתבי ביון – ד”ר משה ברגשטיין (פרטים)
 3. התיאוריה הבסיסית של פסיכולוגיית העצמי הקוהוטיאנית – יוסי טמיר (פרטים)
 4. סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי – ד”ר אילן אמיר (פרטים)