שנתון 2020

סמינרים של השנתון:

בשנה א (2021-2020)

  1. מושגי יסוד של הפסיכואנליזה – ליאורה גודר  (פרטים)
  2. פרויד המוקדם: ראשית כינון הפסיכואנליזה ושנות ההתהוות הראשונות – ד”ר גיא אור  (פרטים)
  3. נקודות מפנה בתולדות הפסיכואנליזה – פרופ’ עמנואל ברמן  (פרטים)
  4. כתבים טכניים קליניים של פרויד – ד”ר איתמר לוריא  (פרטים)
  5. לקראת אנליזות: המעבר לפסיכואנליזה – נועה הס  (פרטים)
  6. התפתחות מחשבת פרויד – המטא פסיכולוגיה: גיבוש וחידוש (1914-1923) – פרופ’ שמואל ארליך  (פרטים)