ערב היכרות ב-ZOOM עם תוכניות הלימודים לשנה”ל 2020-2021

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית מזמין לערב היכרות ב-ZOOM
עם תוכניות הלימודים לשנה”ל 2020-2021

בתוכנית:
20:30  התכנסות ודברי פתיחה
20:40  הרצאתה של פרופ’ דנה אמיר:
אובייקטים וירטואליים, אבל וירטואלי:
עיון בפרק מתוך סדרת הטלויזיה “מראה שחורה”
מומלץ לצפות בפרק לקראת ההרצאה – לינק
21:30-22:15  שאלות ותשובות – מפגשים מקבילים עם רכזי תוכניות הלימוד השונות.

הערב יתקיים ביום חמישי ה- 7.5.20

והוא מיועד למתעניינים בתוכניות הליבה והמתקדמים של המרכז בשנה הקרובה.
השתתפות ללא עלות, נדרשת הרשמה מראש – טופס הרשמה
תוכניות תלת שנתיות

תוכנית ליבה בפסיכותרפיה (נותרו מקומות ספורים)
תוכנית לחשיבה התפתחותית פסיכואנליטית על טיפול בילדים ונוער
המעשה הטיפולי תל אביב – לימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
המעשה הטיפולי ירושלים – למודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטת

 

תוכניות חד שנתיות

התוכנית החד שנתית למטפלים מנוסים בילדים – הנושא: חרדה בחיי היום יום
לימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בצפון – הנושא: המטופל הקשה

 

 

*בקרוב יפורסמו גם התוכניות הנוספות של מרכז הלימודים