תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2018-2021

שנה א’ –  2018/19 שנה ב’ – 2019/20 שנה ג’ – 2020/21
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד
במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפוליד”ר רמי אהרונסון
החשיבה הקלינית של מלאני קליין וממשיכיה

מר אורי פליישמן

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שבר ותיקון בפסיכולוגית-העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מקומו של הגוף החי בחדר הטיפול ובחשיבה הפסיכואנליטית

גב’ גילה חורש

הגישה ההתיחסותית

ד”ר נועה בר-חיים

11:15-12:45 סמינר קליני

ד”ר יעל דשא
ד”ר מרינה ברנע

הסיטואציה האנליטית

גב’ יעל ברוך

העברה והעברה נגדית

גב’ רתם ברונו

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון

מר שי מילר

הזרם העצמאי

ד”ר יהודה פרנקל

13:00-14:30 *אתיקה

מר נעם הס
*קורס במתכונת של 7 שיעורים

סמינר קליני

גב’ אהובה שול
גב’ דפנה איתן

סמינר קליני

ד”ר יהודה פרנקל
גב’ נחמה דביר

סמינר קליני

ד”ר שלומית כהן
מר אמציה יובל

סמינר קליני

גב’ רונית שפינר
גב’ ליה קוך-סטולוב

סמינר קליני

מר אורי פליישמן
ד”ר מרינה ברנע

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

שלוש מסות על התיאוריה של המיניות

גב’ מיכל זלינגר

סיומי פגישות

מר מתי בן צור

חלימה בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש

גב’ ענת ברעם

אבחנה דינמית

ד”ר גיא אור

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר