תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2020-2023

שנה א’ –  2020/21 שנה ב’ – 2021/22 שנה ג’ – 2022/23
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

ד”ר רמי אהרונסון

כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מפירוש עד enactment: אופנים של נוכחות והתערבות המטפל
מר מיקי אסיף
״הגישה ההתייחסותית״

ד”ר נועה בר חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

פסיכופתולוגיה ואבחון דינמי

ד”ר רמי אהרונסון

הזרם העצמאי

ד”ר יהודה פרנקל

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ מירי קרחי דויטש
ד”ר מרינה ברנע

סמינר קליני

גב’ תניה אגם-לוי
מר נעם הס

סמינר קליני

גב’ נחמה דביר
גב’ דפנה איתן

סמינר קליני

גב’ ענת פלוג-לוין
מר שי מילר

סמינר קליני

גב’ רונית שפינר
גב’ יעל בולג

סמינר קליני

גב’ תניה אגם-לוי
גב’ מירי קרחי דויטש

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

גורמים מחוללי שינוי נפשי בטיפול האנליטי 

גב’ חמוטל ענר ברוק

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר