תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2020-2023

שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”א 2020-2021

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחה: 14.10.20

הרצאת פתיחה: התבוננות וויניקוטיאנית במצבים השונים של הדיאדה הטיפולית והתנועה ביניהם / גב׳ דפנה איתן

סמסטר א’
21.10.20, 28.10.20, 4.11.20, 11.11.20,
18.11.20, 25.11.20, 2.12.20, 9.12.20,
16.12.20, 23.12.20, 30.12.20, 6.1.21, 13.1.21

סדנה: 20.1.21, 27.1.21

שיעורים סמסטר א’

9:30 – 11:00 פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי
ד”ר רמי אהרונסון

11:15 – 12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל
גב’ יעל ברוך

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב’ מירי קרחי דויטש, דר’ מרינה ברנע

סדנה: שנדור פרנצי – גב’ יעל שביד

סמסטר ב’
17.2.21, 24.2.21, 3.3.21, 10.3.21, 17.3.21,
24.3,21, 7.4.21, 21.4.21, 28.4.21, 5.5.21,
12.5.21, 19.5.21, 26.5.21, 2.6.21

סדנה: 9.6.21, 16.6.21

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 23.6.21

הרצאת סיום: על דינמיקה של סליחה: מבט על יוסף ואחיו / ד״ר איתמר לוריא

שיעורים סמסטר ב’

9:30 – 11:00 מאמרים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919
מר מאיר פרס

11:15 – 12:45 החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית
דר’ מרים צ’ופרה הופמן

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב’ תניה אגם-לוי, מר נעם הס

סדנה: אבל ומלנכוליה – מסע בעקבות האבוד: קריאה בטקסטים של פרויד, קליין, גרין ופרוסט
גב’ מיכל זלינגר

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ב 2021-2022

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחה: 6.10.21

הרצאת פתיחה: יפורסם בהמשך

סמסטר א’
13.10.21, 20.10.21, 27.10.21, 3.11.21
10.11.21, 17.11.21, 24.11.21, 8.12.21
15.12.21, 22.12.21, 29.12.21, 5.1.22
12.1.22, 19.1.22

סדנה: 26.1.22, 2.2.22
*יתכנו שינויים בתאריכים

 

שיעורים סמסטר א’

9:30 – 11:00 משנתו של ויניקוט
גב’ חוי ברקאי מלצר

11:15 – 12:45 העברה והעברה נגדית
גב’ נורית אפורי

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב’ דפנה איתן , גב’ נחמה דביר

סדנה: ויניקוט: רגרסיה לתלות – גב’ רונית גינתון

סמסטר ב’ 
23.2.22, 2.3.22, 9.3.22, 23.3.22, 30.3.22,
6.4.22, 13.4.22, 27.4.22, 11.5.22, 18.5.22,
25.5.22, 1.6.22, 8.6.22, 15.6.22

סדנה: 21.6.22, 28.6.22 (ימי ג’ אחרי הצהרים)
*יתכנו שינויים בתאריכים

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 29.6.22

הרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שיעורים סמסטר ב’

9:30 – 11:00

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

11:15 – 12:45 חרדה בהתבטאויות האובססיביות במבט פסיכואנליטי
ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב ענת פלוג לוין, מר שי מילר

סדנה: מהות הנוכחות הטיפולית מנקודת המבט של פסיכולוגית העצמי
מר יוסי טמיר

שנה ג’ – שנת הלימודים תשפ”ג 2022-2023

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחה: 19.10.22

הרצאת פתיחה: יפורסם בהמשך

סמסטר א’
26.10.22, 2.11.22, 9.11.22, 16.11.22, 23.11.22
30.11.22, 7.12.22, 14.12.22, 28.12.22, 11.1.23, 18.1.23

סדנה: 25.1.23, 1.2.23
סדנת בחירה: 24.1.23, 31.1.23 (ימי ג’ אחרי הצהרים)
*יתכנו שינויים בתאריכים

שיעורים סמסטר א’

9:30 – 11:00 מפירוש עד enactment: אופנים של נוכחות והתערבות המטפל
מר מיקי אסיף
11:15 – 12:45 פסיכופתולוגיה ואבחון דינמי
ד”ר רמי אהרונסון

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב’ בולג יעל, גב’ רונית שפינר

סדנה: כאב נפשי – גב’ שרה מוזס
סדנת בחירה: ביון – גב’ נעמי בר

סמסטר ב’
22.2.23, 1.3.23, 15.3.23, 22.3.23, 29.3.23,
19.4.23, 3.5.23, 10.5.23, 17.5.23, 24.5.23,
31.5.23, 7.6.23, 14.6.23

סדנה: 20.6.23, 27.6.23 (ימי ג’ אחרי הצהרים)

*יתכנו שינויים בתאריכים

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה:5.7.23

הרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שיעורים סמסטר ב’

9:30 – 11:00 מבשרי הגישה ההתיחסותית
גב’ מירי קרחי

11:15 – 12:45 הזרם העצמאי
ד”ר יהודה פרנקל

13:00 – 14:30 סמינר קליני
גב’ תניה אגם לוי, מר נעם הס

סדנה: מסע לאזור השבר הבסיסי
ד”ר אילן אמיר

 

תהליך ההרשמה