תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2020-2023

שנה א’ –  2020/21 שנה ב’ – 2021/22 שנה ג’ – 2022/23
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

ד”ר רמי אהרונסון

כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מפירוש עד enactment: אופנים של נוכחות והתערבות המטפל
מר מיקי אסיף
״הגישה ההתייחסותית״

ד”ר נועה בר חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון

מר שי מילר

הזרם העצמאי

ד”ר יהודה פרנקל

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ מירי קרחי דויטש
ד”ר מרינה ברנע

סמינר קליני

גב’ תניה אגם-לוי
מר נעם הס

סמינר קליני

גב’ נחמה דביר
גב’ דפנה איתן

סמינר קליני

גב’ נטע סוויטלמן
מר אמציה יובל

סמינר קליני

גב’ רונית שפינר
גב’ יעל בולג

סמינר קליני

גב’ תניה אגם-לוי
גב’ מירי קרחי דויטש

סדנאות

חורף וקיץ

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

גורמים מחוללי שינוי נפשי בטיפול האנליטי 

גב’ חמוטל ענר ברוק

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

מהתמכרות להתמסרות

מר הוד קציר

כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר