תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2021-2024

שנה א’ –  2021/22 שנה ב’ – 2022/23 שנה ג’ – 2023/24
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד  בתאוריה הפסיכואנליטית 

גב’ לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מפירוש עד enactment: אופנים של נוכחות והתערבות המטפל
מר מיקי אסיף
מבשרי הגישה ההתייחסותית

ד”ר נועה בר חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי

ד”ר שרה קנדל-כצנלסון

של מי האמת הזו? המפגש והמתח שבין אבחנות נפשיות לאמת רגשית

ד”ר חני יובל

הזרם העצמאי

ד”ר יהודה פרנקל

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ תניה אגם לוי
מר הוד קציר

סמינר קליני

מר שי מילר
גב’ ענת פלוג לוין

סמינר קליני

מר נעם הס
גב’ דפנה איתן

סמינר קליני

גב’ רונית שפינר
גב’ יעל בולג

סמינר קליני

גב’ מיטל קורן מאיר
גב’ מירי קרחי דויטש

סמינר קליני

מר הוד קציר
גב’ תניה אגם לוי

סדנאות

חורף וקיץ

 

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

גורמים מחוללי שינוי נפשי בטיפול האנליטי 

גב’ חמוטל ענר ברוק

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

הטכניקה חושבת את עצמה
ד”ר שמוליק סגל קינר
כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר