תכנית הלימודים לפסיכותרפיה 2021-2024

שנה א’ –  2021/22 שנה ב’ – 2022/23 שנה ג’ – 2023/24
שעות סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב’ סמסטר א’ סמסטר ב
9:30-11:00 פרויד – מושגי יסוד  בתאוריה הפסיכואנליטית 

גב’ לאורה דובסון

 כתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית, פרויד 1904-1919

מר מאיר פרס

משנתו של ויניקוט

גב’ חוי ברקאי מלצר

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית העצמי

ד”ר אנדראה שלום-קורנהאוזר

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון
ד”ר נפתלי ישראלי
מבשרי הגישה ההתייחסותית

ד”ר נועה בר חיים

11:15-12:45 הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל

גב’ יעל ברוך

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית

ד”ר מרים צ’ופרה הופמן

העברה והעברה נגדית

גב’ נורית אפורי

של מי האמת הזו? המפגש והמתח בין הבחנות נפשיות ואמת רגשית

ד”ר חני יובל

גוף – נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית

גב’ רבקה וייס

הזרם העצמאי –  ראשית הפניה לאובייקט

גב’ מירי קרחי דויטש

13:00-14:30 סמינר קליני

גב’ תניה אגם לוי
מר הוד קציר

סמינר קליני

מר שי מילר
גב’ ענת פלוג לוין

סמינר קליני

מר נעם הס
גב’ ריבה פרס

סמינר קליני

גב’ רונית שפינר
גב’ יעל בולג

סמינר קליני

מר מאיר פרס
מר מיקי אסיף

סמינר קליני

מר הוד קציר
גב’ זהר גל

סדנאות

חורף וקיץ

 

שנדור פרנצי

גב’ יעל שביד

תפקידו של פירוש מפרויד עד קליין

מר יהודה בנדקובסקי

ויניקוט: רגרסיה לתלות

גב’ רונית גינתון

מהתמכרות להתמסרות
מר הוד קציר
כאב נפשי

גב’ שרה מוזס

מסע לאזור השבר הבסיסי

ד”ר אילן אמיר

מר