מבנה הלימודים ודרישות נוכחות

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע מדי יום ד’ בין השעות 9:30 – 14:30. יום לימודים מורכב משני סמינרים תיאורטיים וסמינר קליני. בין הסמסטרים ובסוף השנה נערכות סדנאות בנושאים תיאורטיים שונים. הסדנאות מתקיימות בשני מפגשים מרוכזים, בימי רביעי בשעות 10:00 – 14:00 או בימי שלישי בשעות 16:00 – 20:00.
בנוסף, מתקיימות סדנאות בחירה במועדים שונים.

על תלמידי התוכנית להיות נוכחים ב-85% מפעילות הלמידה (סמינרים תיאורטיים, קליניים, סדנאות) המתרחשת במסגרתה. בכל סמינר מותר להיעדר עד שני מפגשים בכל סמסטר. בכל סדנה מותר להיעדר עד שעה וחצי מתוך שמונה שעות של הסדנה.

פירוט לגבי טיפול אישי, הדרכה ועבודה טיפולית

על כל משתתף בתוכנית להיות בטיפול אישי בגישה פסיכואנליטית או באנליזה במהלך כל זמן הלימודים. מי שאינו נמצא בטיפול בזמן ההרשמה, יתחיל טיפול לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה בתוכנית.

כל משתתף יעסוק בפסיכותרפיה דינמית פרטנית בליווי הדרכה אישית במשך כל זמן לימודיו בתוכנית. המינימום המחייב הוא מכסה של ארבעה מטופלים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ארוכת טווח במסגרת עבודה במגזר הציבורי ו/או במסגרת פרקטיקה פרטית.

במהלך הלימודים על כל משתתף להיות בהדרכה אישית שבועית אצל מדריך המוכר ע”י התוכנית. המדריכים המוכרים הם חברי החברה הפסיכואנליטית ומתמחים בכירים במכון לפסיכואנליזה. רשימת המדריכים, המציעים הדרכה בתעריף מוזל עבור תלמידי התוכנית, תימסר עם הקבלה לתוכנית. על ההדרכה להימשך לאורך כל שנות הלימודים בתוכנית (42 שעות הדרכה בכל שנה).

פגישות ושיחות עם מרכזי התוכנית

בתחילת כל שנת לימודים ובסופה יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם מרכזי התוכנית. כמו-כן, לאורך כל שנת הלימודים יתקיימו שיחות אישיות עם התלמידים, במטרה ללוות את תהליך הלמידה וההתפתחות של כל תלמיד.

עבודות כתובות

בתום שנה א’ ו-ב’, על המשתתפים להגיש עבודה קצרה שתתמקד בנושאים התיאורטיים שנלמדו תוך התייחסות לעשייה הטיפולית. בתום שנה ג’, על המשתתפים להגיש עבודת גמר, שעיקרה תיאור מקרה הכולל דיון תיאורטי.

 

תכנית הלימודים 2021-2024

הרשמה

דילוג לתוכן