מסגרת הלימודים

א.   מבנה הלימודים

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע מדי יום ד’ בין השעות 9:30 – 14:30. יום לימודים מורכב משני סמינרים תיאורטיים וסמינר קליני. בין הסמסטרים ובסוף השנה נערכות סדנאות בנושאים תיאורטיים שונים. הסדנאות מתקיימות בשני מפגשים מרוכזים, בימי רביעי בשעות 10:00 – 14:00 או בימי שלישי בשעות 16:00 – 20:00.

ב. טיפול אישי, עבודה טיפולית והדרכה

על כל משתתף בתכנית להיות בטיפול אישי בגישה פסיכואנליטית או באנליזה במהלך כל זמן הלימודים. מי שאינו נמצא בטיפול בזמן ההרשמה, יתחיל טיפול לא יאוחר מאוקטובר 2020.

כל משתתף יעסוק בפסיכותרפיה דינמית פרטנית בליווי הדרכה אישית במשך כל זמן לימודיו בתכנית. המינימום המחייב הוא מכסה של ארבעה מטופלים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ארוכת טווח במסגרת עבודה במגזר הציבורי ו/או במסגרת פרקטיקה פרטית.

במהלך הלימודים על כל משתתף להיות בהדרכה אישית שבועית אצל מדריך המוכר ע”י התכנית. המדריכים המוכרים הם חברי החברה הפסיכואנליטית ומתמחים בכירים במכון לפסיכואנליזה. רשימת המדריכים, המציעים הדרכה בתעריף מוזל עבור תלמידי התכנית, תימסר למשתתפים בתחילת השנה. על ההדרכה להימשך לאורך כל שנות הלימודים בתכנית (42 שעות הדרכה בכל שנה).

ג. פגישות עם מרכזי התכנית

במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם מרכזי התכנית, שילוו את תהליך הלימודים. המרכזים יקיימו גם פגישות אישיות  עם תלמידים לפי הצורך.

ד. עבודות כתובות

בתום שנה א’ ו-ב’, על המשתתפים להגיש עבודה קצרה שתתמקד בנושאים התיאורטיים שנלמדו תוך התייחסות לעשייה הטיפולית. בתום שנה ג’, על המשתתפים להגיש עבודת גמר, שעיקרה תיאור מקרה הכולל דיון תיאורטי.

 

תכנית הלימודים 2020-2023

הרשמה

דילוג לתוכן