קורסים באזור חיפה והצפון

ההרשמה תפתח בקרוב

רכזת – גב’ מיר ממן

“עכשיו נסי לחיות בלי סערה”* – מבט על פגיעות מיניות בילדות – אורלי ראובני

*לאה גולדברג

פגיעה מינית בילדות חורטת את רישומה בנפש ברבדים שונים, ויוצרת לא פעם סערה מתמשכת בהוויה הנפשית.  בקורס נעסוק בהיבטים רגשיים המאפיינים את מי שנפגעו בילדותם, כפי שאלה משתקפים בכתבים פסיכואנליטיים. בין היתר נעסוק ב “בלבול השפות”, “הזדהות עם התוקפן”, מצבים דיסוציאטיביים, פרדיגמות של העברה והעברה נגדית, היחס לגוף,  פונקציית העד, והתמודדות עם שאלת “היה או לא היה”. נקרא מהכתבים של פרנצי, בולאס, דיוויס ופראולי,  אלוורז, גורביץ’, זליגמן, ונוספים.  נלווה את הלמידה בסוגיות קליניות שיעלו המשתתפים.

הקורס יתקיים ברחוב האביב 16 בעפולה.

8 מפגשים, פעם בשבועיים בימי רביעי בין השעות 17:00 – 18:30. בתאריכים: 1.1.20,  15.1.20,   29.1.20,  12.2.20,  26.2.20,  4.3.20 (הוקדם עקב פורים), 18.3.20,  1.4.20.

עד 8 משתתפים.

 

פרויד: קריאה צמודה במספר טקסטים מכוננים – אילה הלוי

הקורס נועד להתחקות לעומק אחר מספר קטן של טקסטים אותם כתב פרויד בתקופות שונות של התהוות משנתו ויצירתו. (מחקרים בהיסטריה; פרוש החלום; המיניות הילדית; הנרקיסיזים; יצר המוות; הבעיה הכלכלית של המזוכיזים; המודל הסטרוקטוראלי).

פנים רבות לפרויד כאדם, רופא, חוקר, איש מדע, יוצר, כותב. השפעתו בשדה הפסיכולוגיה ומעבר לה חוללה מהפכות שקצרה היריעה מלתאר כאן. במובנים רבים, כולנו מדברים “פרוידיאנית” אך מכירים מעט מאוד מהלך חשיבתו והשתנותו לאור מפגשיו הקליניים עם מטופליו ועם סוגיות שהשערותיו התאורטיות לא יכלו להכיל/ להסביר.

מטרת הקורס תהייה לפיכך להתבונן מקרוב על מספר מאמרים שהפכו בתורם לאבן פינה של צמיחת המחשבה ,התאוריה ושזירתה הקלינית. אין יומרה לקורס להכיל את האינסופי אלא להיות במפגש עימו. לפתוח פתח להמשך צמיחה והתהוות כאנשי טיפול. ננסה להתבונן מקרוב על האופנים החיים של המצע התאורטי המהדהד את המפגש עם אזורי חיים ומוות רגשיים.

הקורס יתקיים בישוב מנוף, גוש שגב.

13 מפגשים, בימי ראשון , פעם בשבועיים,  בין השעות 19:30-21:00. בתאריכים: 8/10/19,  11/11/19,  25/11/19 , 9/12/19,   23/12/19,  6/1/20,   20/1/20,   3/2/20,   17/2/20,   2/3/20,   16/3/20,  30/3/20,  20/4/20.

עד 10 משתתפים.

לברורים: –  0523494303    אילה

 

נוכחות טיפולית – אלישבע ויינטראוב

בקורס זה ננסה להתבונן וללכוד את המושג “נוכחות טיפולית” על היבטיו השונים. ננסה לבדוק כיצד תופסים הוגים חשובים את העמדה הטיפולית על הרצף  בין עמדה נפרדת לעמדה מתמזגת. נעסוק תחילה במסגרת  ובתנאים המאפשרים ויוצרים  את הסיטואציה הטיפולית. נקדיש זמן לחשיבה על פתיחת הטיפול. דרך מאמר של פרויד ומאמר של אוגדן.  נבדוק מה השתנה מאז ועד היום.נקרא את מאמרו המכונן של פרנצי על האלסטיות הטיפולית ונקדיש חשיבה למושג אמפטיה. לאחר מכן ננסה לעמוד על מאפייני הנוכחות הטיפולית כפי שהיא נתפסת ע”י תיאורטיקנים שונים.  ומהי העמדה המחוללת שינוי כנגזר מכך. נבדוק את עמדתם של ויניקוט וייחסו לגבולות הטיפול  היענות לצורך או משאלה . ננסה לבחון את עמדתו של ביון לגבי הנוכחות הטיפולית דרך מאמרו מאיר העיניים של אוגדן. נקרא את אן אלברז ומאמרה היפה על ארבעה רמות הפרשנות השונים, ומושג הנוכחות החייה. לבסוף נקדיש מחשבה ודיון על סיומי הטיפול. האם יש סופים טובים, וכיצד דרך חוויות הסיום אנו יכולים לנסח מחדש את הנוכחות הטיפולית.

הקורס יתקיים ברחוב שלומציון המלכה 22 חיפה.

8 מפגשים בימי שישי פעם בשבועיים  בשעות  9:00 עד 10:30. בתאריכים: 25.10.19,  8.11.19,  22.11.19, 6.12.19, 20.12.19,   3.1.20  17.1.20,   31.1.20.

עד 8 משתתפים.

 

קריאה בכתבים קלאסיים – מה בין תאוריה לטכניקה במפגש הטיפולי? – ד”ר מריאנה גייטיני

הקורס יתמקד בהיכרות עם השפה הפסיכואנליטית דרך קריאה במספר כתבים קלאסיים. נפגוש כתבים של פרויד, קליין ויניקוט, פרנצי, אוגדן, בולס ואייגן. הכתבים השונים משקפים את המתח המתמיד שיש בעולם התיאורטי, וככל הנראה גם בעולם הפנימי, בין קונפליקט לחסך, בין טראומה לקונסטיטוציה, בין לא מודע רוחש דחפים ללא מודע כמרחב יצירתי של חלימה וחשיבה. מתוכם נבחן כיצד המשגות תיאורטיות מתרגמות לעמדות קליניות ולאמונות באשר לטבע האדם ולמהותה של בריאות נפשית וננסה לבחון את העמדה הפרטית שלנו כמטפלים אל מול עושר הקולות שהותירו לנו אבות אבותינו.

הקורס יתקיים ברחוב נתיב אופקים 27, חיפה.

8 מפגשים בימי שישי פעם בחודש בין השעות 13:30-15:00  בתאריכים: 29.11.19,  20.12.19, 31.1.20, 28.2.2019,  27.3.2020, 24.4.2020, 22.5.2020, 9.6.2020

עד 6 משתתפים.

 

על האופנים שבהם המטופל מספר את סיפורו בטיפול – גב’ רוני יושע שדה

דרך תיאורי מקרה ממאמרים קליניים, ודוגמאות שיעלו מהקבוצה, ננסה לבחון את האופנים השונים שבהם מטופלים מספרים את סיפורם בטיפול. כיצד הם מספרים על עברם, על משאלותיהם ועל נפשם, בתוכן וגם מעבר לתוכן המסופר: נתבונן, למשל, מה מסופר דרך דפוסי ההגעה לטיפול, דרך הגוף, דרך ה- setting, דרך ההעברה וההעברה הנגדית, acting out, חלומות, ועוד. נבדוק את השאלה – האם הסיפור והשיתוף הם מטרה טיפולית בפני עצמה, או שהם אמצעי בטיפול? האם ההסכמה לקחת סיכון ולהיחשף מגדילה את הסיכוי להירפא?

הקורס יתקיים ברחוב אלחנן 19, חיפה.

8 מפגשים בימי שלישי פעם בשבועיים בשעות 12:00 עד 13:30, בתאריכים: 16.10.19,  30.10.19,  13.11.19,  27.11.19, 11.12.19,  25.12.19, 8.1.20, 22.1.19.

עד 8 משתתפים.

 

המטופל שקשה להגיע אליו  –  שמואל גרזי

“המטופל שקשה להגיע אליו” היא סוגיה מאתגרת בתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. רבים המטפלים שכתבו עליו. הנושא הזה מתייחס אל חלק מן האישיות של המטופל שקשה מאוד להגיע אליו, כי הוא חסום על ידי הגנות דמויי התכנסות אל תוך קפסולה מגנה אשר מבטיחה ביטחון. יחד עם זאת קפסולה זו מבודדת את הפרט ומקשה עליו את הקשר עם  זרם החיים ומקשה על המטפל להגיע אליו. לתופעה נפוצה זו  יש ביטויים רבים  וסיבות רבות מאוד .תופעות אלה משיקות לנושאים נוספים כמו שתיקה ושינה בזמן הטיפול, “האם המתה” “חורים שחורים” ,”המשק האוטרקי” “קלסטרום” ועוד.

אל תוך הדיון בסוגיה זו נכנסות שאלות הנוגעות לנקודת ההשקפה של המטפל, ואלה מתבססות על תאוריות מגוונות. כך למשל, נשאלת השאלה האם זה הוא המטופל שהוא קשה או שמא זו היא הדיאדה אשר מקשה על הנגיעה בתחומים הרגישים של המטופל. כלומר האם מתקיימת  איזו דינמיקה המקבעת את הקושי הזה. נקודת הראות הזו מפנה את תשומת הלב אל נושאים של קשיים רגשיים והעברה נגדית של המטפל.

במהלך הפגישות נקרא מאמר אחד לקראת כל מפגש. המאמרים יכסו טווח רחב של פסיכואנליטיקאים כמו ווינקוט, בטי ג’וזף, מיטרני, מודל ואחרים.

הקורס יתקיים ברחוב אלכסנדר זייד 33, קרית טבעון.

8 מפגשים  יתקיימו בימי ראשון בערב בשעות 19:00 – 20:30, בתאריכים: 27.10.2019,  10.11.2019, 24.11.2019, 29.12.2019, 12.01.2020, 26.1.20, 9.2.20, 23.2.20.

עד 10 משתתפים.

 

הקשבה אנליטית – שרית ארזי אילתה

מהי הקשבה אנליטית? האם מדובר במיומנות קלינית או בעמדה נפשית? מה בין הקשבה לקשב? בין הקשבה לרברי? האם למונח נייטרליות יש עדין ערך בהקשבה? כיצד ניתן להקשיב לאמת הרגשית של השעה? על שאלות אלו ואחרות נוכל לחשוב יחד בקורס, ובעזרת מאמרים מפרספקטיבות פסיכואנליטיות שונות (פרויד, ביון, וויניקוט, בולאס, אוגדן, פרו ואחרים), נלמד על אפשרויות ואופני הקשבה לחומר הקליני ולמתרחש בין המטופל למטפל בפגישה.

הקורס יתקיים ברחוב זלמן שז”ר 1, חיפה.

8 מפגשים בימי שישי כל שבוע,  בשעות 10:00 – 11:30,  מה 1.11.19 ועד ה 20.12.19.

עד 6 משתתפים.

 

 

חזרה לדף הבית של “התקרבות

דילוג לתוכן