יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי 2018-19

ההרשמה הסתיימה
                                          
‘יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי’ היא אחת מתכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.
התכנית  מציעה זו השנה החמישית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מטרת התכנית: הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.
מבנה הלימודים: התכנית היא מודולרית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.
התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי מספר מרצים, אנליטיקאים מנחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, שילמדו יחידות ממוקדות בנות שלושה שעורים.
בשיעור האחרון בכל סמסטר יתקיים פאנל עיבוד – דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלכו. מוקד הדיון יהיה חומר קליני שיוצג על ידי אחד התלמידים, כמצע לעיבוד הרעיונות שנלמדו, על הדומה והשונה שביניהם. הלימודים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 19:30-17:30 בירושלים ובתל-אביב
נושא הלימודים בשנת הלימודים תשע”ט 2019-2018: “מיניות, תוקפנות והאובייקט שביניהן”
                                                                      
יחידות הלימוד השונות יעסקו בעיקר במהותה של התוקפנות ובביטוייה כמקבילה למיניות במרכזיותה ובהשפעתה על עיצוב נפש האדם בכלל וביצירתם והפנמתם של יחסי-האובייקט בפרט.
יילמדו היסודות של תיאוריית הדחפים של פרויד, הוספת דחף המוות לתיאוריה והשלכותיה, המזוכיזם, התוקפנות אצל מלאני קליין ואצל ויניקוט, מיניות ותוקפנות במפגש הטיפולי ועוד.פירוט תכנית הלימודים:סמסטר א’17/10/2018 – ד”ר ערן רולניק – שעור לפתיחת השנה “מלחמה למה” – תל-אביב
השקפת העולם היחידה שהפסיכואנליזה על פי פרויד אמורה לאמץ היא זו המדעית שמקבלת את מגבלות הידיעה, חותרת לגילוי האמת באמצעים אמפיריים ונמנעת מלפנות לאינטואיציה, להתגלות או להשגחה עליונה כלשהי. אלא שהמדע בתקופתנו מאבד כל עניין בהבחנה בין ידע לבין אמת ודווקא בתחומי מחקר שעניינם נפש האדם נחוש המדע להעמיק את מגמת צמצומו של הסובייקט למערכת הפיזית-כימית שלו. גם התפתחויות בתוך השיח הפסיכואנליטי מקשות על הפיכתה של הפסיכואנליזה לאתיקה. בשיעור זה נקרא את התכתבות פרויד ואיינשטיין ״למה מלחמה״ (1932) שראתה לאחרונה אור בעברית ונעורר בעזרתה שאלה חדשה-ישנה: האם יכולתם של בני אדם לחשוב, להרגיש ולשפוט נכונה את המציאות מספקת כלים לפעולה מוסרית במציאות?
לקראת השעור נא לקרוא את ״למה מלחמה״ (1932) בתוך: איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה, עורכים: עופר אשכנזי, דוד בר גל, ערן רולניק (כרמל 2018).

24/10, 7/11, 14/11 – פרופ’ שמואל ארליך – מגלגולי היצרים אל המזוכיזם – תל-אביב

מוקד המפגשים הוא מקומה של התוקפנות אצל פרויד במסגרת הכללית של תיאורית הדחף והתפתחותה. נסקור את השתלשלות התייחסותו לתוקפנות ולמקומה ביחס לדחפים בכלל, למיניות בפרט, ולאובייקט שהוא מושא הדחף. ננסה להתחקות אחר המעבר מאקטיביות לפסיביות ולהיפך, התפתחות תפיסתו של פרויד את היצרים ככוחות שמרניים ומשמרים שמפעילים את תופעת החזרתיות, הרחבת מושג הדחף ליצרי חיים ומוות, והשינוי המתבקש בתפיסת המזוכיזם.

21/11, 28/11, 8/12 – גב’ ארנה אלבק – פרוורסיה: שנאת האהבה ואהבת השנאה – תל-אביב

שורשי הפרוורסיה נטועים עמוק במיניות הילדית על צדדיה הפולימורפים. נדון באופן בו מאפייני הפרוורסיה באים לידי ביטוי ביחסי אובייקט שבהם השנאה והאהבה אינן מפוצלות בצורה טובה, היחס לאובייקט האהבה הוא יחס פטישיסטי ומחפיץ: “הפרוורסיה היא הצורה האירוטית של השנאה” (רוברט סטולר).

19/12, 26/12, 2/1/19 – פרופ’ רחל בלס – התוקפנות אצל מלאני קליין – ירושלים

במפגשים אלו נעיין במקור ומשמעות התוקפנות על פי הגישה הקלייניאנית ונבחן את ההשלכות של אלה לסיטואציה הטיפולית.

9/1/19, 16/1, 23/1 – ד”ר ויויאן שטרית-וטין – דחפים מיניים של מוות, על פי לפלאנש – ירושלים 

עבור לפלנש, היצור האנושי בא לעולם ללא לא-מודע  ויש להבחין חד משמעית בין אינסטינקט ודחף. אם האגרסיה היא בבסיסה תוצר של אינסטינקט שימור העצמי, הדחפים הם מיניים ולא מולדים. הדחפים המיניים של מוות שייכים למיני ( סקסואל), כלומר למיניות הפולימורפית הנמצאת ביסוד הלא מודע של כל בן/בת אנוש. לא מודע זה אינו מולד ולא פילוגנטי, אלא  נובע מהתרגום החלקי (הנעשה על ידי נפש הילד/ה) של המסרים החידתיים “החודרנים”, הנובעים מהסביבה ההורית. העבודה הטיפולית תאפשר טרנספורמציה של דחפים מיניים של מוות לדחפים מיניים של חיים.

30/1/19 – פאנל עיבוד דיון –
 בהשתתפות כל מורי הסימסטר שידונו בחומר קליני שיובא על ידי תלמיד/ה – ירושלים.
סמסטר ב’
6/3/19, 13/3, 27/3-גב’ יעל חנין – כשלמטפל/ת ״קופץ הפיוז״: שיחזור-בפעולה (Enactment ) ביחסים הטיפוליים בהגחה ממסתור נפשי.  תל-אביב
טיפולים רבים מגיעים לתקיעות כשהמטופל מבוצר במסתור נפשי שאיננו מאפשר לו ולמטפל להמשיך ולהתקדם לעבר מפגש עם המציאות הפנימית והחיצונית. בספרו ״לראות ולהראות- הגחה ממסתור נפשי״ מתאר שטיינר מסתור נפשי ייחודי של מירמור וטינה  הקשור בחרדה של המטופל מתוקפנותו והרסנות כמו גם מנקמתו של המטפל. מבוי סתום זה מתגבר כאשר המטפל נלכד גם הוא בדינמיקה זו. לעיתים עצם המגע עם התוקפנות ההדדית שמשתחזרת בפעולה בתוך השעה הטיפולית,  מאפשר תזוזה של המטופל והמטפל מתוך המבוי הסתום.

3/4, 10/4, 17/4 – גב’ רותי ליס – נפתולי ההרסנות והתוקפנות על פי ויניקוט – תל אביב
התיאוריה של ויניקוט אודות ההרסנות והתוקפנות ייחודית לו ולתפיסת האדם שלו. בסמינר נתחקה אחר תיאורית הדחף המשתמעת מכתביו, אחר ההרסנות המצויה בשורש הדחפים והתוקפנות המתפתחת ממנה.15/5, 22/5, 29/5 -גב’ מירה ארליך-גינור – מיניות ותוקפנות בחדר הטיפול – תל אביב
ה
תהליך הטיפולי מזמין את המטופל לרגרסיה בשרות הטיפול. רגרסיה זו מהווה תיבת תהודה המעוררת ומעצימה את הגעגועים המוקדמים, המיניות והתוקפנות, כשהמטפל הוא הכתובת הנוכחית לרגשות אלה. נעסוק בהתאהבות, משיכה ארוטית ותוקפנות כפי שפוגשים בהם במרחב המוגן. מעבר להגנה שהמיכל הטיפולי מאפשר, יש בו גם תזכורת חשובה: יש לטפל במופעים הללו בזהירות (handle with care).

5/6, 12/6, 19/6 – גב’ דורה פלדפוגל – תוקפנות והאובייקט הטוב בקליניקה – תל-אביב 

ביחידה זאת נחשוב על המקום של התוקפנות על סוגיה השונים בחשיבה הקלייניאנית וגם על מקומו של האובייקט הטוב בהקשר של הטרנספורמציות שהתוקפנות עוברת (או שלא), בחיים ובקליניקה.

26/6 – פאנל עבוד – דיון בהשתתפות כל מורי הסמסטר-שידונו בחומר קליני שיובא על ידי תלמיד/ה – תל-אביב
אוכלוסיית היעד: התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להכיר ולהעמיק בעולם הפסיכואנליזה הקלאסית. בעלי היכרות בסיסית אישית, תיאורטית וקלינית עם עולם הטיפול הנפשי הדינמי.
הקריטריונים:
פסיכולוגים קליניים (M.A);
עובדים סוציאליים קליניים (M.A);
פסיכיאטרים;
מטפלים באמנויות (M.A)  – בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה;
בעלי מקצועות טיפוליים אחרים בעלי תואר שני ועם ניסיון קליני של לפחות שנתיים בטיפולים  באוריינטציה פסיכודינמית מוזמנים אף הם להצטרף לתכנית ולהגיש את מועמדותם.שכר לימוד: 
3000 ש”ח לשנה, בשלושה תשלומים.
מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות למועמדים מתאימים אשר יירשמו לשנה כולה.
במקרים מיוחדים נשקול השתתפות באחד הסמסטרים בלבד, בעלות של 2000 ש”ח.סדרי הרשמה:
התוכנית לשנה״ל הבאה תפורסם בהמשך.

מסמכים הנדרשים להרשמה:
א. טופס הרשמה.
ב. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה הפורמלית.
ג. דמי רישום בסך  300 ₪ לפקודת החברה הפסיכואנליטית  (למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד).

את כל המסמכים יש לשלוח למזכירות החברה במייל: ips@psychoanalysis.org.il
או בדואר רגיל לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח’ דישראלי 13 ת”ד 4356 ירושלים 9104202

תאריך התחלת הלימודים: 17 באוקטובר 2018

רכזות התכנית:
גב’ גליה פלג-עשבי – 054-9985668
גב’ גילה גינזבורג – 050-5799937