יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי – תכנית חד שנתית מתמשכת

 שנת הלימודים 2019-2020

(ההרשמה הסתיימה)

שנת הלימודים 2019-2018

 

יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי‘ היא אחת מתכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.
התכנית  מציעה זו השנה השישית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מטרת התכנית: הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.
מבנה הלימודים: התכנית היא מודולארית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.
התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי מספר מרצים, אנליטיקאים מנחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, שילמדו יחידות ממוקדות בנות שלושה שעורים.
בשיעור האחרון בכל סמסטר יתקיים פאנל עיבוד – דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלכו. מוקד הדיון יהיה חומר קליני שיוצג על ידי אחד התלמידים, כמצע לעיבוד הרעיונות שנלמדו, על הדומה והשונה שביניהם. הלימודים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 19:30-17:30 בתל-אביב

  

דילוג לתוכן