יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי – תכנית חד שנתית 2020-2021

נושא: “חלום, פנטזיה ורברי (reverie)”

 

‘יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי’ היא אחת מתוכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.

התוכנית מציעה זו השנה השביעית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

נושא התוכנית: “חלום פנטזיה ורברי (reverie)” – מושגים אלו קשורים אחד בשני וכל אחד מהם הוא גם תופעה ייחודית. אלו אבני היסוד של הפעילות הנפשית שלנו ומתרחשים לאורך כל חיינו. הם קיימים בתוך הממד התוך נפשי והבין אישי, ועל פני רצף: מודע, פרה-מודע ולא מודע, בכל מצבי התודעה האנושיים. נתייחס לחלום, לפנטזיה ולרברי כדרך להכרות עמוקה עם העולם הפנימי, וכדרך לטרנספורמציות.

 

מטרת התוכנית

הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.

מבנה הלימודים

התוכנית היא מודולארית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.

התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי מספר מרצים, אנליטיקאים מנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, שילמדו יחידות ממוקדות בנות שלושה שעורים.

בשיעור האחרון בכל סמסטר יתקיים פאנל עיבוד – דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלכו. מוקד הדיון יהיה חומר קליני שיוצג על ידי אחד התלמידים, כמצע לעיבוד הרעיונות שנלמדו, על הדומה והשונה שביניהם.

הלימודים יתקיימו בבית החברה הפסיכואנליטית בתל אביב, בימי רביעי בשעות 17:30-19:30, ומיועדים למטפלים בעלי היכרות בסיסית עם עולם הטיפול הנפשי הדינמי.

אוכלוסיית היעד

התוכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להכיר ולהעמיק בעולם הפסיכואנליזה הקלאסית, בעלי היכרות בסיסית אישית, תיאורטית וקלינית עם העולם הנפשי הדינאמי.

הקריטריונים

פסיכולוגים קליניים (M.A)
עובדים סוציאליים קליניים (M.A)
פסיכיאטרים.
מטפלים באמנויות (M.A) – בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה;

בעלי מקצועות טיפוליים אחרים בעלי תואר שני ועם ניסיון קליני של לפחות שנתיים בטיפולים באוריינטציה פסיכודינמית מוזמנים אף הם להצטרף לתוכנית ולהגיש את מועמדותם.

תכנית הלימודים

(פרטים בהמשך)

שכר לימוד

3000 ש”ח לשנה ישולם עד 30/8/20 (2,700 ש”ח לאחר הפחתת דמי ההרשמה), ב 8 תשלומים.
מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות למועמדים מתאימים אשר יירשמו לשנה כולה.
במקרים מיוחדים נשקול השתתפות באחד הסמסטרים בלבד, בעלות של 2000 ש”ח.

לאחר הקבלה לתכנית תשולם מקדמה ע”ס 300 ש”ח. מקדמה זו לא תוחזר במקרה של ביטול.
במקרה של ביטול שבועיים לפני או אחרי מועד תחילת הלימודים יגבו 20% מתעריף שכר הלימוד (בניכוי המקדמה) . במקרה של ביטול בהמשך שנת הלימודים לא יתקבל החזר של שכר הלימוד.

מסמכים הנדרשים להרשמה

טופס הרשמה
צילומי תעודות המעידות על ההשכלה הפורמלית
דמי רישום בסך 300 ₪ (למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד)

את כל המסמכים יש לשלוח למייל: ips@psychoanalysis.org.il

רכזי התוכנית:

גב’ ענת טלרנט 050-5229111

מר מיכאל סידי-לוי 052-5514126

דילוג לתוכן