תכנית הלימודים למעשה הטיפולי 2021-2024

שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”ב 2021-2022

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחת שנה: 6.10.21
הרצאת פתיחה: בין קטיעה להמשכיות – נקודות הפתיחה והסיום בעבודתו של ביון / גב׳ נעמי בר

סמסטר א’

סדנת חורף: 26.1.22
חופשת סימסטר: 2.2.22, 9.2.22
*יתכנו שינויים בתאריכים

שיעורים סמסטר א’

18:00-19:30 – הקורס: הסיטואציה האנליטית – יעל ברוך
בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

20:00-21:30 סמינר קליני: יעל שביד, ד״ר מרינה ברנע

17:00-21:30 סדנת חורף – על הקצה; חווית ההעברה הנגדית במטופלים רגרסיביים – גב’ נגה בדנס

סמסטר ב’

סדנת קיץ: 15.6.21, 22.6.21

שיעורים סמסטר ב’

18:00-19:30 –הקורס: שיקום האובייקט הטוב – מן התיאוריה למעשה הטיפולי בחשיבה של קליין וממשיכיה – מר אורי פליישמן
ניתן להתייחס לחשיבתה של קליין מן הזווית העוסקת באפשרות כינונו של אובייקט טוב בנפש, בעל משמעות המעניקה חיים ומהווה ליבה של העצמי. עם התבססותו, הוא “מספק בסיס לתקווה, אמון ואמונה בטוב” לכל אורך חיי האדם. הסמינר יתמקד בדינמיקה הקשורה בהתבססות האובייקט הטוב, בזרמים המחבלים בה ובאפשרות לשקמה. נקרא טקסטים של קליין וממשיכיה שעוסקים בפנטזיה הלא-מודעת, בעמדות הנפשיות ובאדיפוס המוקדם. נעמיק בהבנת המושגים הקלינייים המרכזיים: הזדהות השלכתית והכלה, העברה והעברה-נגדית ונקדיש זמן גם לקנאה. במפגשים יושם דגש על היחס שבין התיאוריה לקליניקה והם ילוו בדוגמאות מחדר הטיפול.

20:00-21:30 – סמינר קליני: ד״ר יהודה פרנקל, אליאורה קולקה

17:00-21:30 – סדנת קיץ 1 – ד״ר שרון שטרית – על הקשבה פסיכואנליטית- קריאה בפרויד
בסדנה נקרא טקסטים של פרויד ומתוכם ננסח מאפיינים מרכזיים של ההקשבה הפסיכואנליטית, שהנם בליבה של העבודה הקלינית. נדון בלא מודע ובאופנים בהם הוא מתגלה, שהרי הוא תמיד מופיע בהסוואה ודורש עבודת פיענוח. כמו כן, נתייחס למה יכול להפריע להקשבה, ובהקשר זה נדבר על נרקיסיזם ואופן פעולתו בנפש. הסדנה תלווה בדוגמאות קליניות.

סדנת קיץ 2 – גב’ רותי ויינברג – מלצר
הכרות עם חשיבתו של מלצר על ההתפתחות המימדית של הנפש. התמקדות במושג “הזדהות דביקה” ומשמעותו בטיפול.

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 29.6.22
הרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ג 2022-2023

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחת שנה: 26.10.22
הרצאת פתיחה: יפורסם בהמשך

סמסטר א’


מפגש עם רכזים (במקום שיעור): 1.2.23
סדנת חורף: 8.2.23
חופשת סימסטר: 15.2.23, 22.2.23
*יתכנו שינויים בתאריכים

שיעורים סמסטר א׳

18.00-19.30 – העברה והעברה-נגדית , מושגי ליבה, בחשיבה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית – דר’ נעה בר-חיים
מושגים אלו יהיו הפריזמה שדרכה נתבונן על יחסי מטופל- מטפל מראשית הדרך ועד ימינו. נחפש את המשותף ואת המבדיל בגישות השונות , ונבהיר את המושגים התיאורטיים באמצעות עבודה עם חומר קליני של המשתתפות.

20.00-21.30 – סמינר קליני: אורה גולדשמידט, אהובה שול

17.00-21.30 – סדנת חורף: יעל מגל – מפגש עם חשיבתו של ביון – תיאוריה וקליניקה
בסדנה נקרא יחדיו במאמרו של ביון ‘על היהירות’ (1957), הנכלל בין מאמריו הפסיכואנליטים הראשונים ונכתב מתוך עבודתו עם פציינטים פסיכוטים. המאמר מהווה פריצת דרך ראשונה ועצמאית של ביון מהבית הקלייניאני בו גדל והתחנך, ובו זמנית גם שומר על המסורת ממנה הגיע. נכיר מקרוב את המושג של ה’אובייקט החוסם’ ואת מופעיו האפשריים בקליניקה, בעיקר בתוכנו כמטפלים/ות, וניעזר בדוגמאות הקליניות שיעלו על מנת ללמוד מן החוויה.

סמסטר ב׳

סדנת קיץ: 21.6.23, 28.6.23
*יתכנו שינויים בתאריכים
מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: יפורסם בהמשך

שיעורים סמסטר ב’

18:00-19:30 – הקורס: ויניקוט — התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה – גליה אבישור–מזרחי
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20:00-21:30 – סמינר קליני: ענת פלוג לוין, גילה חורש

17:00-21:30 – סדנת קיץ: יעל חנין – הקלייניאנים העכשוויים במשורה- נגיעות בחשיבה הקלייניאנית של שטיינר, בריטון ואירמה ברנמן פיק.

שנה ג’ – שנת הלימודים תשפ”ד 2023-2024

סמסטר א’


חופשת סמסטר: 28.2.24, 21.2.24

שיעורים סמסטר א’

18.00-19.30 – הקורס: הטכניקה הפסיכואנליטית מנקודת מבט התייחסותית – ד”ר מומי ביינארט

20.00-21.30 – סמינר קליני: יהודית אזרד, רמי אהרונסון

ביון תאר ב”מאמרי הפסיכוזה” המקובצים בספר במחשבה שניה את האינטואיציה הקלינית שלו עם מטופלים קשים. במאמר האחרון בקובץ, “תיאוריה של החשיבה”, הוא בנה קונספטואליזציה של מה שתאר קודם לכן, שמהווה את הבסיס ל”מודל המטבולי” של התפתחות מערך החשיבה. בסדנה נקרא יחד את המאמר, תוך בחינת הרלבנטיות הקלינית היומיומית של המודל המוצע בו.

סמסטר ב’

סדנאות קיץ: 22.5.24, 29.5.24, 19.6.24
*יתכנו שינויים בתאריכים
מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 26.6.24
הרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שיעורים סמסטר ב’

18:00-19:30 קורסים קצרים
שרה מוזס – כאב נפשי
שלומית כהן –
רבקה וייס –

20:00-21:30 – סמינר קליני: נועה הס, ז’ראר פולבר

17:00-21:30 – סדנת קיץ 1: תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעותחרדה קשות – ד”ר אילן אמיר
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה, להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

17:00-21:30 – סדנת קיץ 3: על סיומי פגישות – מתי בן-צור
הסדנה תעמיק בהתרחשות הגלויה והסמויה במשך סיום הפגישה האנליטית/טיפולית. נבחן בה את ה”העברה” המיוחדת לסיום השעה ואת סיומי השעות הרועשים והשקטים של עצמנו ושל מטופלנו.

 

מרכזות התוכנית:
אורית ליבוביץ’: oritleibo@gmail.com 052-6433274
יהודית אזרד :  050-7421036 jazerrad2@yahoo.com
נעה בר חיים:   050-8647405 nbarhaim@ gmail.com
רתם ברונו:      rotembruno@gmail.com 052-3745280
מיכל זלינגר:    michalzz@netvision.net.il 052-3677754