תכנית הלימודים למעשה הטיפולי 2019-2022

 שנה א‘ – שנת הלימודים תשפ 2019-2020

מפגש עם מרכזות התוכנית וערב פתיחה: 23.10.19

הרצאת פתיחה: “אזהרת מסע – תנועה בנפש בין הזדהות השלכתית להשבת חלקי עצמי מפוצלים ומושלכים”/ ד”ר גילה לנדאו.

סמסטר א: 30.10.19, 6.11.19, 13.11.19, 20.11.19, 27.11.19, 4.12.19, 11.12.19, 18.12.19, 1.1.20, 8.1.20, 15.1.20, 22.1.20, 29.1.20

שעורים סמסטר א

18:00-19:30 סמינר קליני –  גב’ ענת פלוג, גב’ רחל ראובינוף-שוקל

20:00-21:30 הקורס: הסיטואציה האנליטית – גב’ יעל ברוך

בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי  (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

סדנת חורף: 5.2.20 (בשעות: 17:00-21:30)

על הקצה; חווית ההעברה הנגדית במטופלים רגרסיביים – גב’ נגה בדנס

חופשת סמסטר: 12.2.20, 19.2.20

סמסטר ב: 26.2, 4.3, 18.3, 25.3, 22.4 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 10.6, 17.6

18:00-19:30 סמינר קליני: גב’ אורה גולדשמידט, ד”ר מרינה ברנע

20:00-21:30 הקורס: מבוא לתאוריה קלייניאנית – ד”ר צבי כרמלי

במהלך הקורס נכיר את התפיסה היסודית של קליין ביחס לנפש האדם, וביחס לקשר בין תהליך התפתחותה לבין בריאות נפשית וחולי. נעסוק בעמדה הטיפולית שקליין ותלמידיה מציעים לכונן בטיפול ובטכניקה שהיא פועל יוצא של עמדה זו.

סדנת קיץ  17.6.20 24.6.20 (בשעות: 17:00-21:30) –  גב’ יעל חנין

הקלייניאנים העכשוויים במשורה- נגיעות בחשיבה הקלייניאנית של שטיינר, בריטון ואירמה ברנמן פיק. 

1.7.20 טיוטרינג וערב סיום שנה.

הרצאת סיום: “כמה שאלות ומחשבות על הרוע האנושי ומקורותיו” / ד”ר אסנת אראל

שנה ב‘ – שנת הלימודים תשפא 2020-2021

מפגש עם רכזות התכנית וערב פתיחה: 14.10.20

הרצאת פתיחה: תפורסם בהמשך

סמסטר א‘:  21.10.20, 28.10.20, 4.11.20, 11.11.20, 18.11.20, 25.11.20, 2.12.20, 9.12.20, 23.12.20, 30.12.20, 6.1.21, 13.1.21, 20.1.21

18:00-19:30 הקורס: העברה והעברה נגדית – ד”ר ליאורה לוריא

נתבונן על הקשר הגלוי והסמוי בין המטופל והמטפל. נלמד את התפתחות ההבנה שלנו מפרויד ועד היום על היחסים המורכבים והמיוחדים שנרקמים בחדר הטיפול . הלמידה תכלול קריאת מאמרים ובהתייחסות לדוגמאות חיות מעבודתכם עכשיו.

20:00-21:30 סמינר קליני: גב’ גילה חורש, מר ג’ראר פולבר.

סדנת חורף: 27.1.21 (בשעות: 17:00-21:30)

ראשית הנפשיות בתורתו של ויניקוט – גב’ שרה קולקר

ראשיתה של נפש האדם בהוויה טהורה (ממד של ‘היות’) מציע ויניקוט. הוויה זו היא הפשוטה מכל החוויות כולן, אך גם השבירה שבהן, והיא מהווה את התשתית לכל ההתפתחות הבאה ובכללה התפתחות דחפית (ממד ה’עשות’). בסדנה, נקרא חיבורים אחדים של ויניקוט המתארים את כינון ההוויה הראשיתית ונדון במשמעויותיה להתפתחות התינוק והילד ולמצב הטיפולי.

חופשת סמסטר: 3.2.21, 10.2.21

סמסטר ב‘: 17.2.21, 24.2.21, 3.3.21, 10.3.21, 17.3.21, 24.3.21, 7.4.21, 21.4.21, 28.4.21, 5.5.21, 12.5.21, 19.5.21, 26.5.21, 2.6.21

18:00-19:30 הקורס: ויניקוט התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה – גב’ גליה אבישור-מזרחי

בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20:00-21:30 סמינר קליני: גב’ שלומית הבר-מושיוב, גב’ דפנה איתן.

סדנת קיץ  ( 9.6.21, 16.6.21 בשעות: 17:00-21:30) – ד”ר אסנת אראל

מפגש 1:  זכריות וניקביות בחשיבה הויניקוטיאנית נקרא יחדיו את המאמר “יצירתיות ומקורותיה” כמבוא לחשיבה הויניקוטיאנית אודות התפתחותה של התוקפנות.

מפגש 2: תוקפנות בחשיבה הויניקוטיאנית – נקרא יחדיו טקסטים העוסקים בחשיבה הויניקוטיאנית אודות התוקפנות. כמוכן נדון בקשר בין התיאוריה והקליניקה בהקשר של התוקפנות.

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 30.6.21

הרצאת סיום: תפורסם בהמשך

שנה ג‘ – שנת הלימודים תשפב 2021-2022

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחה: 6.10.21

הרצאת פתיחה: בין קטיעה להמשכיות – נקודות הפתיחה והסיום בעבודתו של ביון / גב׳ נעמי בר

סמסטר א: 13.10.21, 20.10.21, 27.10.21, 3.11.21, 10.11.21, 17.11.21, 24.11.21, 8.12.21, 15.12.21, 22.12.21, 29.12.21, 5.1.22, 12.1.22, 19.1.22

מפגש עם מרכזי התכנית במקום שיעור 19.1.22

18:00-19:30 סמסטר משולב (שלושה קורסים קצרים)

קורס קצר (5 מפגשים 10.11 – 13.10)
חשיבה על תהליכי השתנות בתהליך הטיפולי בעקבות הגותו של תומס אוגדן  גב’ מירי קרחי דויטש
הקורס יתבסס על כתביו המאוחרים של אוגדן העוסקים בהחייאת רעיונות תאורטיים מוקדמים של ויניקוט וביון באופן שמעמיק את ההבנה ומגלה אותם מחדש.

קורס קצר (4 מפגשים 17.11 – 15.12)

כאב נפשי גב’ שרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה דיכאון אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי.
נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לשאת אותו.

קורס קצר (4 מפגשים 22.12-12.1)

באלינט: המטפל כיסוד שאינו מונכח, קריאה ב״שבר הבסיסי – ד״ר יהודה פרנקל

19.1.22 מפגש עם רכזי התכנית במקום שעור (18:00-19:30)

20:00-21:30 סמינר קליני: ד”ר יהושע ארנוביץ, גב’ רוית פרנקל-נוטקביץ’

סדנת חורף: 26.1.22 (בשעות: 17:00-21:30)

על הקשבה פסיכואנליטית– קריאה בפרויד ד”ר שרון שטרית.
בסדנה נקרא טקסטים של פרויד ומתוכם ננסח מאפיינים מרכזיים של ההקשבה הפסיכואנליטית, שהנם בליבה של העבודה הקלינית. נדון בלא מודע ובאופנים בהם הוא מתגלה, שהרי הוא תמיד מופיע בהסוואה ודורש עבודת פענוח. כמו כן, נתייחס למה יכול להפריע להקשבה, ובהקשר זה נדבר על נרקיסיזם ואופן פעולתו בנפש. הסדנה תלווה בדוגמאות קליניות.

חופשת סמסטר: 2.2.22, 9.2.22

סמסטר ב:

16.2.22 23.2.22, 2.3.22, 9.3.22, 23.3.22, 30.3.22, 6.4.22, 13.4.22, 27.4.22, 11.5.22, 25.5.22, 1.6.22, 8.6.22

18:00-19:30 הקורס: הטכניקה הפסיכואנליטית מנקודת מבט התייחסותית – ד”ר מומי ביינארט

20:00-21:30 סמינר קליני: מר אריה גרין, גב’ נעה הס

 סדנאות קיץ:

15.6.22 (בשעות 17:00-21:30)

תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעות חרדה קשות – ד”ר אילן אמיר

במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה,  להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

22.6.22 (בשעות 17:00-21:30)

ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ופחד מהתמוטטות’ – ד”ר עפרה אשל

מחשבת הרגרסיה הטיפולית של ויניקוט שונה מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית, ומציעה הרחבה מרחיקת-לכת של טווח הטיפול הנפשי. הדגש הוא שבמטופלים שבילדותם היה כשל מוקדם בהתאמה לצרכיהם הראשוניים, צריך שיתרחש בטיפול מצב רגרסיה, כי רק היא נותנת הזדמנות חווייתית בהווה להתפתחות חדשה – אשר מתהווה ונחווית עם המטפל בטיפול. זוהי רגרסיה לתלות, שבמהלכה המטופל והמטפל יחזרו לכשל המקורי של הסביבה הראשונית ותתהווה אפשרות תיקון. כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפשרויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה-בלתי-ניתנת-לחשיבה ולחוויה במאמרו החשוב מאוד של ויניקוט “פחד מהתמוטטות” (1963?, פורסם ב- 1974), ובהמשך במאמריו “הפסיכולוגיה של השיגעון” (1965) ו”מושג הרגרסיה הטיפולית בהשוואה לזה של ארגון ההגנות” (1967), שפורסמו כולם לאחר מותו.

מפגש עם מרכזי התכנית וערב סיום שנה: 29.6.21

הרצאת סיום: תפורסם בהמשך

*יתכנו שינויים בתאריכים

מרכזות התוכנית:

אורית ליבוביץ’: oritleibo@gmail.com 052-6433274
יהודית אזרד :  050-7421036 jazerrad2@yahoo.com
נעה בר חיים:   050-8647405 nbarhaim@ gmail.com
רתם ברונו:      rotembruno@gmail.com 052-3745280
מיכל זלינגר:    michalzz@netvision.net.il 052-3677754

הרשמה