תכנית הלימודים למעשה הטיפולי 2018-2021

תכנית הלימודים

שנת הלימודים תשע”ט 2018-2019:

תאריכי הלימודים:

מפגש טיוטורינג וערב פתיחה: 10.10.18 

סמסטר א’: 17.10.18, 24.10.18, 31.10.18, 7.11.18, 14.11.18, 21.11.18, 28.11.18, 12.12.18, 19.12.18, 26.12.18, 2.1.19, 9.1.19, 16.1.19
סדנה בין הסמסטרים: 23.1.19

סמסטר ב’: 20.2.19, 27.2.19, 6.3.19, 13.3.19, 27.3.19, 3.4.19, 10.4.19, 17.4.19, 15.5.19, 22.5.19, 29.5.19, 5.6.19
סדנת קיץ א’: 12.6.19
מפגש טיוטורינג וערב סיום שנה: 19.6.19
סדנת קיץ ב’: 26.6.19

תוכנית הלימודים המלאה:
שנה א – 2018-2019

סמסטר א’:

18.00-19.30 סמינר קליני: גב’ גילה חורש, גב’ ענת פלוג-לוין.

20.00-21.30 הקורס: הסיטואציה האנליטית – גב’ יעל ברוך
בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי  (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

17.00-21.30 סדנה בין הסמסטרים: שרה קולקר – ראשית הנפשיות בתורתו של ויניקוט
ראשיתה של נפש האדם בהוויה טהורה (ממד של ‘היות’) מציע ויניקוט.
הוויה זו היא הפשוטה מכל החוויות כולן, אך גם השבירה שבהן,
והיא מהווה את התשתית לכל ההתפתחות הבאה ובכללה התפתחות דחפית (ממד ה’עשות’).
בסדנה, נקרא חיבורים אחדים של ויניקוט המתארים את כינון ההוויה הראשיתית
ונדון במשמעויותיה להתפתחות התינוק והילד ולמצב הטיפולי.

סמסטר ב:

18.00-19.30 סמינר קליני: ד”ר יעל דשא, דר’ יהודה פרנקל

20.00-21.30 הקורס: העברה והעברה נגדית – דר’ ליאורה לוריא 
נתבונן על הקשר הגלוי והסמוי בין המטופל והמטפל. נלמד את התפתחות ההבנה שלנו מפרויד ועד היום על היחסים המורכבים והמיוחדים שנרקמים בחדר הטיפול . הלמידה תכלול קריאת מאמרים ובהתייחסות לדוגמאות חיות מעבודתכם עכשיו.

17.00-21.30 סדנאות קיץ:
סדנה 1: מר רענן קולקה – פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי
התייצבותו האתית של אדם מטפל בעבור זולתו הינה מעשה חסד אנושי שאיננו מצומצם כמובן למעשה הטיפול הנפשי,
אך הסצנה של טיפול נפשי אנליטי הינה מעבדה צלולה ומזוקקת המזמינה אותנו בנדיבות להתבוננות עומק נדירה בחוטי השתי וערב של מפגש החסד הזה.
הסדנה תפרוש את מושג היסוד של מעשה הטיפול בפסיכולוגיית העצמי – המטריצה האמפתית של זולתיותעצמי, המצע בתוכו מתרחשת הפצעתו והתמוססותו של העצמי האנושי.
סדנה 2: גב’ רותי ויינברג – מלצר
הכרות עם חשיבתו של מלצר על ההתפתחות המימדית של הנפש. התמקדות במושג “הזדהות דביקה” ומשמעותו בטיפול.

שנה ב’ 2019-2020

סמסטר א:
18.00-19.30 הקורס: שיקום האובייקט הטוב – מן התיאוריה למעשה הטיפולי בחשיבה של קליין וממשיכיה – מר אורי פליישמן
ניתן להתייחס לחשיבתה של קליין מן הזווית העוסקת באפשרות כינונו של אובייקט טוב בנפש, בעל משמעות המעניקה חיים ומהווה ליבה של העצמי.  עם התבססותו, הוא “מספק בסיס לתיקווה, אמון ואמונה בטוב” לכל אורך חיי האדם.  הסמינר יתמקד בדינמיקה הקשורה בהתבססות האובייקט הטוב, בזרמים המחבלים בה ובאפשרות לשקמה.  נקרא טקסטים של קליין וממשיכיה שעוסקים בפנטזיה הלא-מודעת, בעמדות הנפשיות ובאדיפוס המוקדם.  נעמיק בהבנת המושגים הקלינייים המרכזיים: הזדהות השלכתית והכלה, העברה והעברה-נגדית ונקדיש זמן גם לקנאה.  במפגשים יושם דגש על היחס שבין התיאוריה לקליניקה והם ילוו בדוגמאות מחדר הטיפול.  

20.00-21.30 סמינר קליני: גב’ לאורה דובסון, גב’ ליה קוך – סטולוב

17.00-21.30 סדנה בין הסמסטרים: דר’ שרון שטרית  על הקשבה פסיכואנליטית- קריאה בפרויד
בסדנה נקרא טקסטים של פרויד ומתוכם ננסח מאפיינים מרכזיים של ההקשבה הפסיכואנליטית, שהנם בליבה של העבודה הקלינית. נדון בלא מודע ובאופנים בהם הוא מתגלה, שהרי הוא תמיד מופיע בהסוואה ודורש עבודת פיענוח. כמו כן, נתייחס למה יכול להפריע להקשבה, ובהקשר זה נדבר על נרקיסיזם ואופן פעולתו בנפש. הסדנה תלווה בדוגמאות קליניות.

סמסטר ב:

18.00-19.30 הקורס:  ויניקוט — התפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקה – גליה אבישור-מזרחי
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20.00-21.30 סמינר קליני: גב’ נועה הס, דר’ מומי ביינארט

17.00-21.30 סדנאות קיץ: 
 סדנה 1: נעמי ענר – עבודה עם חלומות
הסדנה תעסוק  בעבודה עם חלומות בטיפול מתוך תפיסה שהם משקפים את העולם הפנימי של המטופל ובה בעת את יחסי ההעברה וההעברה הנגדית. הבאת חלום לטיפול היא קומוניקציה של העולם הפנימי והבין אישי ויש בה בקשה והזדמנות להיעזר במטפל בעיבוד הקשיים בשני העולמות. לקראת הסדנה יוצע מאמר לקריאה, וכן יתבקשו שנים או שלושה משתתפים להביא שעת טיפול מפורטת עם חלום.

סדנה 2: משה ברגשטיין – קריאה בביון

ביון תאר ב”מאמרי הפסיכוזה” המקובצים בספר במחשבה שניה את האינטואיציה הקלינית שלו עם מטופלים קשים. במאמר האחרון בקובץ, “תיאוריה של החשיבה”, הוא בנה קונספטואליזציה של מה שתאר קודם לכן, שמהווה את הבסיס ל”מודל המטבולי” של התפתחות מערך החשיבה. בסדנה נקרא יחד את המאמר, תוך בחינת הרלבנטיות הקלינית היומיומית של המודל המוצע בו.

שנה ג’ 2020-2021

סמסטר א

18.00-19.30 הקורס: כאב נפשי – גב’ שרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה, דכאון, אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי. כותב ביון:
“The patient who will not suffer pain fails to “suffer” pleasure”  נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו, ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לסבול כאב. נתעכב על התהליך של השבת חלקים מהעצמי שהושלכו. נכיר את הבריתות שיכולות להתפתח בהעברה ובהעברה הנגדית על מנת להימנע ביחד ממגע עם הכאב הנפשי. נחשוב על הכאב של המטפל, על הלבדיות שלו, ועל העבודה הפנימית בהתמודדות איתם.

20.00-21.30 סמינר קליני: גב’ אהובה שול, גב’ נחמה דביר

17.00-21.30 סדנה בין הסמסטרים: דר’ עפרה אשל – ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ו’פחד מהתמוטטות’
מחשבת הרגרסיה הטיפולית של ויניקוט שונה מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית, ומציעה הרחבה מרחיקת-לכת של טווח הטיפול הנפשי. הדגש הוא שבמטופלים שבילדותם היה כשל מוקדם בהתאמה לצרכיהם הראשוניים, צריך שיתרחש בטיפול מצב רגרסיה, כי רק היא נותנת הזדמנות חווייתית בהווה להתפתחות חדשה – אשר מתהווה ונחווית עם המטפל בטיפול. זוהי רגרסיה לתלות, שבמהלכה המטופל והמטפל יחזרו לכשל המקורי של הסביבה הראשונית ותתהווה אפשרות תיקון. כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפשרויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה-בלתי-ניתנת-לחשיבה ולחוויה במאמרו החשוב מאוד של ויניקוט “פחד מהתמוטטות” (1963?, פורסם ב- 1974), ובהמשך במאמריו “הפסיכולוגיה של השיגעון” (1965) ו”מושג הרגרסיה הטיפולית בהשוואה לזה של ארגון ההגנות” (1967), שפורסמו כולם לאחר מותו.

סמסטר ב:

18.00-19.30 הקורס: המסגרת, התשוקה של האנליטיקאי/ת, והפיתוי האתי של המצב האנליטי – ד”ר ויוויאן שטרית־וטין 
המצב האנליטי, ובכללו המסגרת האנליטית ותשוקתו של האנליטיקאי, הוא מראשיתו בו־זמנית מצב של פיתוי ומצב אתי.  בקורס זה אציע שא־סימטריה כפולה זו, ה’פיתוי האתי’ (כפי שכיניתי אותו), היא מקור התנועה בתהליך האנליטי וכוחו הטרנספורמטיבי.

20.00-21.30 סמינר קליני: גב’ רינת רב-הון, מר אריה גרין

17.00-21.30 סדנאות קיץ:
סדנה 1: דר’ אילן אמיר – “תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעות חרדה קשות
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה,  להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

סדנה 2: אמנון אייל – ׳בעקבות הכאב האבוד – מחשבות על מיניות ופרוורסיה בתאוריות העצמי׳  – הגותם  של ויניקוט וממשיכי דרכו מאפשרת לנו להעשיר את הבנתנו ביחס למיניות, כפי שהיא מופיעה בחיים ובקליניקה, ולהרחיב את טווח ההקשבה שלנו אל מעבר לאזורי הקונפליקט והדחף. בכדי לפרוש ולהכיר תפיסות  אלו נקרא פרקים מתוך סיפרו של דיוויד פוסטר וולאס ראיונות קצרים עם גברים נתעבים‘ ונצפה בקטעים מתוך הסרט ׳נימפומנית׳ של לארס פון טרייר. אם הזמן יאפשר לנו, ניגע גם בתפיסתו של קוהוט את הפרוורסיה.
סדנה 3: תמי דרור-שיבר – היכרות  עם העמדה  ההתייחסותית
בסדנה נפגוש את ההיבטים המרכזיים של העמדה ההתייחסותית  וניגע  באופן בו הם באים לידי ביטוי בחדר הטיפולים.  נבדוק את השאלה מהי “פסיכולוגיה של שני אנשים ” מול “פסיכולוגיה של אדם אחד” ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. ניגע  בשאלת הסובייקטיביות של המטפל והשפעותיה על המרחב הטיפולי , נלמד מושגים כמו אנאקטמנט, ריבוי מצבי עצמי וחשיפה עצמית וכן – נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה.

דילוג לתוכן