ההרשמה לתוכניות הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל לשנת 2018 בעיצומה

תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה המוכרת ע”י
האיגוד לפסיכותרפיה

רכזי התוכנית: ד"ר מרינה ברנע ומר נעם הס

תכנית תלת שנתית: המעשה הטיפולי
לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה
פסיכואנליטית, בדגש קליני 

רכזות התוכנית: מיכל זלינגר ורותם ברונו

תכנית חד שנתית: מהקליניקה אל התיאוריה
ובחזרה – תכנית טיפול בילדים, למטפלים מנוסים 

רכזי התכנית: ניצה חזן, ד"ר שי שלקס

דילוג לתוכן