מרכז הלימודים

 
מרכז הלימודים
של החברה הפסיכואנליטית בישראל
 
 
החברה הפסיכואנליטית מציעה אשכול תכניות למידה שמטרתן הרחבה והעמקה של הידע והחשיבה הפסיכואנליטיים בקרב אנשי טיפול.
יינתנו סמינרים תיאורטיים וקליניים בהנחיית פסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.

התכניות מיועדות לקהל יעד מגוון – אנשי מקצוע מתחומים טיפוליים שונים וברמות ניסיון שונות יוכלו למצוא את המסגרת המתאימה להם להעמקת הכשרתם בתחומי עניין רבים.
 
ניהול וריכוז: ד"ר יעל דשא 052-3374227, מיכל עוזיאלי 052-2748113


תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל


תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה (מיועדת לנשים בלבד) 


"המעשה הטיפולי" - תכנית תלת שנתית בירושלים ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית - בדגש קליני


יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי - תכנית לימודים חד שנתית מתמשכת

הנושא לשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017  הוא הנפש בראי ה"מיניות" וה"אדיפוס" - יחסים, מיניות, אהבה


מהקליניקה אל התיאוריה ובחזרה - תכנית לימודים חד שנתית מתמשכת של טיפול בילדים, למטפלים מנוסים

הנושא לשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017 הוא תוקפנות בטיפול עם ילדים:
חיוניות, הרסנות וקומוניקציהתכנית "התקרבות"העשרה למוסדות במגזר הציבורי


פותחים חלון לפסיכואנליזה: סדרת הרצאות לסטודנטים