תכנית הלימודים


תכנית הלימודים תשע"ח 2018-2017


סמסטר א' - ירושלים

1. למה המיניות? - פרופ' שמואל ארליך
מבט על מושג הדחף בכלל והמיניות בפרט. נסקור את מקומן של המשגות אלו בתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, כולל המיניות הילדית, התפתחותה והשלכותיה; קונפליקט, קבעון ופרברסיה; המשותף והמבדיל בין המינים; והמקום הייחודי של הצומת האדיפלי.
בתאריכים:  31.10.17,  7.11.17,  14.11.17

2. אדיפוס של פרויד - ד"ר שלומית כהן
הקורס ירחיב ויפתח לגבי הקומפלקס האדיפלי אצל פרויד, עם מבט להמשך ההתפתחות ביחיד, ועם שאלות שהוא הותיר פתוחות, בעיקר סביב הבת והמיניות הנשית.
בתאריכים:  21.11.17,  28.11.17,  5.12.17

3. אדיפוס: מפרויד לקליין - פרופ' רחל בלאס
במפגשים אלו נבין את  מהות התסביך האדיפלי על פי פרויד ומדוע לדעתו "ההכרה בו נעשתה לאבן בוחן, המבדילה בין חסידי הפסיכואנליזה לבין מתנגדיה". על בסיס זה נוכל להבין כיצד קליין תורמת תרומה חשובה להעמקת החשיבה האדיפלית הפרוידיאנית. דגש יושם על הביטויים וההשלכות הקליניים של חשיבתם של פרויד וקליין בעניין זה.
בתאריכים:  12.12.17,  26.12.17,  2.1.18

4. המיניות והיווצרות הלא מודע - ד"ר ויויאן שטרית-וטין 
בעזרת החשיבה של לפלנש, מחבר יסודות חדשים עבור הפסיכואנליזה, נעסוק במה שהוא מכנה "המצב האנתרופולוגי היסודי", כלומר במפגש בין התינוק לעולם/מבוגר לו הוא זקוק לשם הישרדותו.  היצור האנושי בא לעולם עם אינסטינקטים מולדים. מתוך המפגש עם העולם המבוגר, בעל המיניות הבוגרת וגם בעל "לא מודע" המאופיין ב"מיני", יווצר ה"לא מודע" של היצור האנושי. לא מודע זה, המיני בהגדרתו, מתבטא בקליניקה דרך גלגולי הדחפים (דחפים מיניים של מוות והפנטזיות או המעשים הנובעים מהם; דחפים מיניים של חיים לביטוייהם - יצירתיות וביטויים שונים של "סובלימציה"). כך נוכל לדון בהבדל שבין אינסטינקט לדחף ובהמשך בין צרכים למשאלות.
בתאריכים:  9.1.18,  16.1.18,  23.1.18

5. פאנל עיבוד- דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלך הסמסטר.
בתאריך:  30.1.18סמסטר ב' - תל-אביב

1. אדיפוס ויחסי אובייקט - ד"ר יוסי טריאסט
ייחודה של המיניות בכך שהיא מעגנת את הסובייקט בגוף (האני–גוף) מחד גיסא, כשם שהיא דוחפת אותו אל עבר האובייקט (האני–אובייקט) מאידך גיסא, במסגרת מערך משולש שקדקודיו הם 'אני–גוף'-סובייקט-אובייקט' וצלעותיו - המיניות. פרשנות זו מתבססת על הגדרתו הדיאלקטית הראשונית של הסובייקט האנליטי כמי שזהותו מכוננת על ידי מיניותו הלא–מודעת ותשמש בסיס לשיעור. שלושת המפגשים יעסקו ב׳דיאלקטיקות׳ השונות של מושג המיניות הפרוידיאנית בראיה בדיעבד המתבססת בין השאר על פרויד, גרין ולפלאנש. דיון בדמות האדם האדיפלי המהלך בגבו אל העתיד כשעיניו פקוחות (או עצומות) לרווחה אל עברו -  וזיקתו אל ה׳לא המודע׳ – יחתום את סדרת השיעורים.
בתאריכים:  6.3.18,  13.3.18,  20.3.18

2. כמה התפתחויות אחרי קליין בחקר ובהבנת התסביך האדיפלי - ד"ר אליהו פלדמן
בתאריכים:  27.3.18,  10.4.18,  24.4.18

3. ההיסטוריה של ההיסטריה וההיסטריה של ההיסטוריה - ד"ר ענת פלגי-הקר
"לאן נעלמים הברווזים כשהאגם קופא?" שואל הולדן קולפילד בתפסן בשדה השיפון. ברוח שאלה מטרידה זו, תעסוק הסדנה - בשובה המחודש של ההיסטריה ובתהייה היכן היתה כל הזמן הזה. נפתח בהיסטוריה של הפסיכואנליזה, מימי פרויד ושארקו, ובהמשך ננסה להבין את מה שנראה כ"היעלמותה" של ההיסטריה. משם נמשיך תיאורטית (לפלנש, בולאס, מקדוגל ואחרים) ודרך דוגמאות קליניות, לראות כיצד מהווה ההיסטריה צומת של מפגש אנליטי מורכב בין המיני לבין צרכי עצמי ראשוניים, וממחישה את הבעייתיות והמורכבות של ביטויי המיניות וההזדקקות הנפשיים.
בתאריכים:  8.5.18,  15.5.18,  22.5.18
 
4. אדיפוס במשפחה הפוסט מודרנית - גב' מרגנית עופר
בשנים האחרונות אנו עדים למבנים חדשים של משפחות ולצורות חדשות של הבאת ילדים לעולם. זוגות חד מיניים המביאים ילדים לעולם בעזרת תרומת זרע, תרומת ביצית ופונדקאות, משפחות חד הוריות, והורות משותפת. גם במשפחות בעלות מבנה מונוגמי מסורתי, ילדים רבים נולדים לא כתוצאה של יחסי מין בין הוריהם. ילדים נולדים מתרומת זרע או ביצית, הזרעות, והפריות חוץ גופיות.  ילדים נולדים מתשוקת הוריהם לילד אך לא בהכרח כתוצאה מהתשוקה ביניהם, וגדלים במבנים משפחתיים שונים.
בעזרת חומרים קליניים מהשנים האחרונות נבחן את התפתחותם של ילדים אלה, כשמסגרת החשיבה לבחינה זו תהיה רעיונותיהם של תיאורטיקנים קלאסיים על הקונפליקט האדיפלי (פרויד, קליין, בריטון, לוואלד ואוגדן). נבדוק האם המבנה האדיפלי הוא מבנה קונסטיטוציוני, כיצד הוא מובנה בתרבות בשל העובדות שצריך שניים שונים בכדי ליצור שלישי, ושהיצור האנושי תלוי בהורה ובמבוגר תלות ממושכת עד שהוא מפתח יכולת לחיים עצמאיים. ננוע בין הקשבה פרטיקולרית לפציינט היחיד והמיוחד לבין חשיבה תיאורטית, מכלילה, תהליכית, המשמשת לנו מבנה להישען עליו בכדי להקשיב מעבר לה. 
בתאריכים:  5.6.18,  12.6.18,  19.6.18
 
5. פאנל עיבוד- דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלך הסמסטר
בתאריך:  26.6.18


חזרה