אזור חיפה והצפון


קורסים באזור חיפה והצפון

רכזת - גב' מיר ממן
mirmaman61@gmail.com


מצבים מנטליים ראשוניים – גב' מיר ממן
מטרת המפגשים תהיה חשיבה על מטופלים קשים שמגיעים לטיפול ומביאים עמם חוויות כמו: הצפה מילולית, התמכרויות לריגושים, שתיקות ממיתות, שעמום, התנתקויות מקפיאות וריקנות.
ננסה להבין מצבים אלה דרך תיאורטיקנים שונים כמו: אלוורז, ויניקוט, ביק, אנזייה, טסטין, אוגדן, אייגן, אשל, קינן.
ננסה להאיר את השיח בין המטפל למטופל ובין המטפל לבין עצמו ולחדד את האזורים הטרום מילוליים, אולי טרום התהוות.
9 מפגשים בימי שלישי בשעות 18:30-17:00, בתאריכים:
16.1.18,  6.2.18,  20.2.18,  6.3.18,  20.3.18,  10.4.18,  1.5.18,  15.5.18,  5.6.18
בקריית טבעון (כתובת מדויקת תפורסם בהמשך)

 
קריאה בתיאורי המקרים של פרויד – גב' יעל ליפשיץ
בקורס נקרא את תיאורי המקרים של פרויד, כאבני דרך להיכרות עם התפתחות יסודות הפסיכואנליזה כתאוריה וכטכניקה טיפולית. באופן זה ננסה לפסוע בעקבות פרויד הרופא/ המטפל/ החוקר והסופר, ולהצטרף לתהליכי הגילוי וההמשגה שנלוו למפגש הטיפולי בראשיתו.
10 מפגשים בימי רביעי אחת לשבועיים בשעות  18:30-17:00, החל מ- 25.10.17.
שישה עד שמונה משתתפים.
רח' השקדים 8, קריית טבעון


התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה בתורתו של דונלד ו. ויניקוט - גב' רבקה יצחק
במפגשים נברר רעיונות ומושגים מרכזיים שיצר וניסח דונלד ו. ויניקוט על התהוות העצמי ושבריו. נפגוש את המהפכנות והמקוריות שלו בתקופתו ואת מחשבתו שההתפתחות הפסיכולוגית מראשיתה ולאורך כל החיים היא החוויה של היות חי. נעמיק בהבנת רעיונותיו על יחידת אם-תינוק כמכוננת עצמי, קשר גוף-נפש, תהליכי אינטגרציה ודיסאינטגרציה, עצמי אמיתי ועצמי כוזב, התהוות מרחב מעברי ואובייקט מעבר המאפשרים את היווצרות האשליה, הדמיון המשחק והיצירתיות ואת שיבושיהם. נראה כיצד אלו באים לידי ביטוי בתהליך הטיפולי.
במהלך הקורס נקרא יחד מאמרים של ויניקוט ונחבר אותם לדוגמאות מהקליניקה שיביאו המשתתפים.
10 מפגשים בימי רביעי אחת לשבועיים בשעות 19:30-18:00,  החל מ- 14.2.18.
עד 8 משתתפים.
בקיבוץ מזרע, עמק יזרעאל


דגשים התפתחותיים בעבודה טיפולית עם מתבגרים - מר ירון קרסנטי
מטרת המפגשים היא להעמיק את הידע ההתפתחותי בעבודה טיפולית עם מתבגרים. בעבודתי עם מתבגרים מצאתי שהיכרות עמוקה עם תהליכים התפתחותיים של המתבגר מאפשרת חיבור קרוב ומותאם לעולמו הפנימי.
דרך קריאה תיאורטית והתבוננות על פגישות טיפוליות נעסוק במרחב המתהווה בין המטפל למטופל-המתבגר. נתייחס למקומה של ההעברה בעת גיבוש הזהות. נחשוב על עמדה טיפולית מזמינה רגרסיה למול צרכיו לנפרדות, וכן על חווית המפגש הטיפולי עם עולמו הרגשי המטלטל. בקריאה נעזר בתיאורטיקנים שעסקו בעבודה טיפולית עם מתבגרים: פטר בלוס, אנה פרויד, ויניקוט, לאופר ולאופר, ארליך ועוד.
8 מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים בשעות 18:30-17:00, החל מ- 24.10.17
עד 6 משתתפים.
רח' המפלים 16, שמשית


הסיטואציה הטיפולית - גב' נורית שילה
הסיטואציה הטיפולית כוללת את מסגרת הטיפול ואת התהליכים המתרחשים בתוכה. בקורס נתייחס לשני האספקטים ונדון במשמעות המסגרת כמו גם בתהליכים טיפוליים מאפשרי שינוי כגון העברה והעברת נגד, פירוש, הזדהות השלכתית, החזקה, הכלה ו- enactment. נתבונן במושגים ובאופן בו השתנו לאורך התפתחות הפסיכואנליזה תוך התייחסות לשאלה הרחבה כיצד הבנת נפש האדם מכוונת אותנו לטכניקה טיפולית. נקשר, בעזרת דוגמאות של המשתתפים, בין התיאוריה והקליניקה. במהלך הסמינר נקרא מכתביהם של פרויד, מלאני קליין, ויניקוט, ביון ואוגדן.
8 מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים בשעות 21:30-20:00, בתאריכים:
6.2.18, 20.2.18, 20.3.18, 10.4.18, 24.4.18, 8.5.18, 22.5.18.
עד 10 משתתפים.
בתמרתחזרה לדף הבית של "התקרבות"