העשרה למוסדות במגזר הציבורי


יוזמה שמטרתה לאפשר לעובדי השירות הציבורי (בתחום בריאות הנפש, בתי חולים, שירותי הרווחה, שירותי ייעוץ וכדומה), היכרות עם החשיבה הפסיכואנליטית ומפגש עם האפשרות לשלבה במסגרות ובגישות העבודה השונות בשירות הציבורי.

אנו מציעים סמינרים תיאורטיים, ימי עיון, הרצאות, או ליווי העבודה המעשית, בהנחיית פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית.

נציגים של גופים כאלה מוזמנים לפנות אל הוועדה לפעילות במגזר הציבורי, אשר תעשה כמיטב  היכולת להיענות לפניות ספציפיות, על ידי קישור עם מורה או מנחה מטעם החברה הפסיכואנליטית.


לפרטים:
ד"ר אווה יעקובוב  (יו''ר)- 052-5837288
ד"ר שרה כצנלסון 050-6846301